czwartek, 13 czerwca 2024

UNI1026

Emitent: Unibep S.A.
Seria: I
ISIN: PLUNBEP00106
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 138 040 200 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: 10.17%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: unibep-seria-i.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnika zadłużenie finansowe netto / EBITDA będzie wyższy niż 3,25x, to marża podstawowa (4,3 pkt proc.) ulegnie zwiększeniu o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lib części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,3 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 60 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA wyższy niż 3,5x,
 • wskaźnik dźwigni finansowej będzie wyższy niż 1,0x.

Obligacje UNI1026 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-10-19
 • 2024-04-19
 • 2024-10-19
 • 2025-04-19
 • 2025-10-19
 • 2026-04-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-04-16
 • 2024-10-16
 • 2025-04-16
 • 2025-10-15
 • 2026-04-15
 • 2026-10-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-04-19
 • 2024-10-19
 • 2025-04-19
 • 2025-10-19
 • 2026-04-19
 • 2026-10-19

Dzień wykupu

 • 2026-10-19