poniedziałek, 30 stycznia 2023

UNI1124

Emitent: Unibep S.A.
Seria: H
ISIN: PLO123300025
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 057 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.12%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: unibep-seria-h.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,25x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w trakcie III, IV, V i VI okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,3 proc., 0,2 proc., 0,1 proc. lub 0,0 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x,
 • emitent dokona w danym roku kalendarzowym wypłat na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie
  przekraczającej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto z roku poprzedniego.

Obligacje UNI1124 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-11-24
 • 2022-05-24
 • 2022-11-24
 • 2023-05-24
 • 2023-11-24
 • 2024-05-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-05-16
 • 2022-11-16
 • 2023-05-16
 • 2023-11-16
 • 2024-05-16
 • 2024-11-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-05-24
 • 2022-11-24
 • 2023-05-24
 • 2023-11-24
 • 2024-05-24
 • 2024-11-24

Dzień wykupu

 • 2024-11-24