wtorek, 22 września 2020

Vantage Development S.A.

Seria: T
ISIN: PLVTGDL00176
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego, tj. 25 października 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane kapitały własne/skorygowana suma skonsolidowanych pasywów emitenta spadnie poniżej 0,4x (zgromadzenie obligatariuszy na wniosek emitenta może ustalić niższy limit),
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,8x (zgromadzenie obligatariuszy na wniosek emitenta może ustalić niższy limit),
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 40 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w latach 2018-2021.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTG1022
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 43 873 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.41%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-25
 • 2019-10-25
 • 2020-04-25
 • 2020-10-25
 • 2021-04-25
 • 2021-10-25
 • 2022-04-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-10-18
 • 2020-04-20
 • 2020-10-19
 • 2021-04-19
 • 2021-10-18
 • 2022-04-15
 • 2022-10-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-10-25
 • 2020-04-25
 • 2020-10-25
 • 2021-04-25
 • 2021-10-25
 • 2022-04-25
 • 2022-10-25

Dzień wykupu

 • 2022-10-25

Emisje