poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Vantage Development S.A.

Seria: T
ISIN: PLVTGDL00176
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego, tj. 25 października 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane kapitały własne/skorygowana suma skonsolidowanych pasywów emitenta spadnie poniżej 0,4x (zgromadzenie obligatariuszy na wniosek emitenta może ustalić niższy limit),
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,8x (zgromadzenie obligatariuszy na wniosek emitenta może ustalić niższy limit),
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 40 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w latach 2018-2021.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTG1022
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 43 873 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-04-25
 • 2019-10-25
 • 2020-04-25
 • 2020-10-25
 • 2021-04-25
 • 2021-10-25
 • 2022-04-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-10-18
 • 2020-04-20
 • 2020-10-19
 • 2021-04-19
 • 2021-10-18
 • 2022-04-15
 • 2022-10-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-10-25
 • 2020-04-25
 • 2020-10-25
 • 2021-04-25
 • 2021-10-25
 • 2022-04-25
 • 2022-10-25

Dzień wykupu

 • 2022-10-25

Emisje