piątek, 27 stycznia 2023

WBE1023

Emitent: WB Electronics S.A.
Seria: 1/2020
ISIN: PLO214400015
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 2.56%
Oprocentowanie bieżące: 10%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: wb-electronics-seria-1-2020.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł na należących do emitenta akcjach spółki Radmor.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,75x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,2 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu co najmniej 20 proc. wyemitowanych obligacji na koniec VI i VIII okresu odsetkowego, tj. 27 kwietnia 2022 r. i 27 października 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • udział emitenta w kapitale zakładowym Radmor SA spadnie poniżej 94,9 proc.,
 • wartość wskaźnika zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),
 • EBITDA emitenta za okres kolejnych 12 miesięcy kończący się 30 czerwca lub 31 grudnia będzie niższa lub równa 0 (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy).

Obligacje WBE1023 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-27
 • 2021-01-27
 • 2021-04-27
 • 2021-07-27
 • 2021-10-27
 • 2022-01-27
 • 2022-04-27
 • 2022-07-27
 • 2022-10-27
 • 2023-01-27
 • 2023-04-27
 • 2023-07-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-01-19
 • 2021-04-19
 • 2021-07-19
 • 2021-10-19
 • 2022-01-19
 • 2022-04-19
 • 2022-07-19
 • 2022-10-19
 • 2023-01-19
 • 2023-04-19
 • 2023-07-19
 • 2023-10-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-27
 • 2021-04-27
 • 2021-07-27
 • 2021-10-27
 • 2022-01-27
 • 2022-04-27
 • 2022-07-27
 • 2022-10-27
 • 2023-01-27
 • 2023-04-27
 • 2023-07-27
 • 2023-10-27

Dzień wykupu

 • 2023-10-27