czwartek, 29 lutego 2024

WBE1120

Emitent: WB Electronics S.A.
Seria: 1/2017
ISIN: PLWBELE00027
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.78%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: wb-electronics-seria-1-2017.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 120 mln zł na należących do emitenta akcjach spółki Radmor. Wartość składników majątkowych obciążonych zastawem zgodnie z wyceną wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wynosiła 288,8 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,75x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1,2 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu co najmniej 20 proc. wyemitowanych obligacji na koniec II i III okresu odsetkowego, tj. 3 listopada 2018 r. i 3 maja 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • udział emitenta w kapitale zakładowym Radmor SA spadnie poniżej 91,13 proc.,
 • wartość wskaźnika zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),
 • EBITDA emitenta za okres kolejnych 12 miesięcy kończący się 30 czerwca lub 31 grudnia będzie niższa lub równa 0 (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),

Obligacje WBE1120 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-11-03
 • 2018-05-03
 • 2018-11-03
 • 2019-05-03
 • 2019-11-03
 • 2020-05-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-04-24
 • 2018-10-25
 • 2019-04-24
 • 2019-10-24
 • 2020-04-23
 • 2020-10-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-05-03
 • 2018-11-03
 • 2019-05-03
 • 2019-11-03
 • 2020-05-03
 • 2020-11-03

Dzień wykupu

 • 2020-11-03