wtorek, 18 czerwca 2024

WSD1123

Emitent: White Stone Development Sp. z o.o.
Seria: E
ISIN: PLO217900029
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 8 250 000 PLN
Wartość nominalna: 750.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 6.6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: white-stone-development-seria-e.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 0,37x, to stopa procentowa zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Każda obligacja o wartości nominalnej 1000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 250 zł w dniu 10 lutego 2023 r.,
 • 250 zł w dniu 10 maja 2023 r.,
 • 250 zł w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,42x.

Obligacje WSD1123 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-02-10
 • 2021-05-10
 • 2021-08-10
 • 2021-11-10
 • 2022-02-10
 • 2022-05-10
 • 2022-08-10
 • 2022-11-10
 • 2023-02-10
 • 2023-05-10
 • 2023-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-04-30
 • 2021-08-03
 • 2021-11-03
 • 2022-02-03
 • 2022-05-02
 • 2022-08-03
 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-02
 • 2023-08-03
 • 2023-11-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-05-10
 • 2021-08-10
 • 2021-11-10
 • 2022-02-10
 • 2022-05-10
 • 2022-08-10
 • 2022-11-10
 • 2023-02-10
 • 2023-05-10
 • 2023-08-10
 • 2023-11-10

Dzień wykupu

 • 2023-11-10