piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

12-letnie obligacje Banku Pekao debiutują na Catalyst

msd | 15 lipca 2019
Za długie – jak na polskie warunki – papiery dłużne bank płaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży. Obligacje prawdopodobnie zostaną przedterminowo wykupione w czerwcu 2026 r., ponieważ są one długiem podporządkowanym.

Warte 350 mln zł papiery Bank Pekao uplasował w maju (formalnie dzień emisji to 4 czerwca) podczas niepublicznej oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Wcześniej bank zapowiadał, że będzie chciał pozyskać z niej do 750 mln zł. 

12-letnie papiery Banku Pekao to dług podporządkowany, czyli taki, który może zostać zaliczony, jako instrument kapitału Tier II. Zgodę na Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła 8 lipca, co znaczy, że od tej porty obligacje poprawiają łączny współczynnik kapitałowy banku. Taka konstrukcja emisji sprawia jednak, że Bank Pekao prawdopodobnie będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawda do przedterminowego wykupu długu (na pięć lat przed ostatecznym terminem spłaty korzyści z posiadania obligacji podporządkowanych systematycznie maleją), które może wykonać w czerwcu 2026 r. 

W poniedziałek do godz. 9.40 nie handlowano debiutującymi papierami PEO0631. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna, czy sprzedaży. 

Nominał pojedynczej obligacji PEO0631 to 500 tys. zł.

Na Catalyst notowane są też trzy starsze emisje podporządkowanego długu Pekao z lat 2017-2018 r. Najdłuższa z nich ma 15-letni okres spłaty, aczkolwiek najczęściej do handlu dochodzi najkrótszymi papierami PEO1027, które – jako jedyne – mają nominał ustalony na poziomie 1 tys. zł. Rynek wycenia je na 102,15 proc., co przy założeniu przedterminowego wykupu w październiku 2022 r. oznacza 2,55 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje