sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Dwie emisje M.W. Trade z lutego już w obrocie

msd | 19 kwietnia 2013
Do godz. 11 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach serii A2013 i B2013. Kupując obligacje od animatora inwestorzy mogą liczyć na ponad 7,5 proc. rentowności.

   Po dwóch miesiącach od emisji na Catalyst trafiły dwie serie niezabezpieczonych obligacji M.W. Trade o łącznej wartości 40 mln zł z terminem wykupu ustalonym na luty 2016 r. Spółka prowadziła równolegle emisję publiczną na 30 mln zł i prywatną na 10 mln zł. Obie zamknęła w całości. Oprocentowanie pierwszej z nich wynosi 4,4 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, zaś kupon w przypadku oferty prywatnej ustalono na poziomie o 0,02 pkt proc. wyższym.

   Spółka zagwarantowała sobie prawo do przedterminowego wykupu obligacji w części lub całości. Z opcji tej może skorzystać od drugiego do piątego okresu odsetkowego, tj. od 19 sierpnia 2013 r. do 19 sierpnia 2015 r. W zamian za wcześniejszą spłatę papierów obligatariuszom przysługiwać będzie premia od 1,25 do 0,5 proc. Jej wysokość będzie zmniejszać się o 0,25 pkt proc. z każdym kolejnym okresem odsetkowym.

   Na Catalyst znajduje się – wliczając piątkowe debiuty – pięć serii obligacji spółki finansującej działalność placówek służby zdrowia. Ich łącza wartość wynosi 90 mln zł, a marża znajduje się w przedziale 4,35-4,42 pkt proc. powyżej stopy referencyjnej.

   Trzy serie papierów z jesiennych emisji notowane są po 100,5-102,3 proc. Natomiast na dwóch nowych seriach do godz. 11 zawarto jeszcze żadnych transakcji. Po obu stronach arkusza zleceń znajdują się oferty wystawione przez animatora (100/101,5 proc.). Inwestorzy, którzy kupiliby papiery po 101,5 proc. mogą liczyć na ponad 7,5 proc. rentowności brutto do wykupu, więcej można więc zarobić na MWD1115 i MWT1115, które lada dzień wejdą w nowe okresy odsetkowe (należy się więc spodziewać, że ich ceny wówczas wzrosną).

   Można oczekiwać, że w niedługim czasie na Catalyst pojawią się kolejne serie obligacji M.W. Trade, ponieważ w marcu spółka pozyskała 30 mln zł z publicznej emisji i kolejne 10 mln zł z emisji prywatnej.  

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst