poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

M.W. Trade dostało 20 mln zł od szpitala w Grudziądzu

msd | 17 września 2019
Spółka otrzymała kolejną ratę z tytułu spłaty zadłużenia, które przed kilkoma miesiącami postawiła szpitalowi w stan natychmiastowej wymagalności. Czeka jeszcze na około 10 mln zł.

Przypomnijmy – w maju M.W. Trade zażądało od zadłużonego szpitala w Grudziądzu spłatę 121,9 mln zł wierzytelności, ponieważ ma on zostać przekształcony w spółkę prawa handlowego, co oznacza, że nabędzie zdolność do ogłoszenia upadłości. Zobowiązania szpitala miałby zaś przejąć miasto, jako jego organ założycielski.

Do tej pory M.W. Trade otrzymało od szpitala w Grudziądzu łącznie 112,5 mln zł. Pierwsza płatność na 112,5 mln zł wpłynęła do spółki pod koniec lipca, kolejną na 10,6 mln zł otrzymała miesiąc później. Najnowsza wpłata opiewa z kolei na 20 mln zł. Pozostałe pieniądze, jak informowano wcześniej, mają trafić do M.W. Trade do końca października.

Tymczasem na koniec I półrocza wierzytelności wobec szpitala w Grudziądzu odpowiadały za połowę całego portfela aktywów M.W. Trade, które systematycznie kurczą się już od III kwartału 2015 r. Wpływy ze spieniężenia majątku regularnie trafiają na spłatę zadłużenia, w tym wykup obligacji M.W. Trade.

W połowie sierpnia spółka wykupiła w terminie warte 14,5 mln zł papiery dłużne, natomiast kilka dni później spłaciła też przedterminowo serię MWT0420 na 20 mln zł. 

Na Catalyst pozostają trzy serie obligacji M.W. Trade z terminami spłaty w lipcu i sierpniu 2020 r. oraz we wrześniu 2021 r. Rynek wycenia je na 100-100,55 proc. nominału.

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst