sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Uniserv-Piecbud zanotował 61-proc. spadek wyniku EBIT

msd | 27 września 2013
Przychody niedawnego debiutanta z Catalyst spadły o 28,7 proc. r/r do 8,5 mln zł. Zysk operacyjny i netto spadały ponad dwukrotnie szybciej.

   W pierwszym półroczu spółka osiągnęła 2,01 mln zł zysku na sprzedaży wobec 2,94 mln zł przed rokiem (-31,7 proc. r/r). Z powodu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych zysk operacyjny spadł natomiast o 61,3 proc. do 1,13 mln zł. Ostatecznie wynik netto po spadku o 66,2 proc. r/r podliczono na 0,78 mln zł.

   W pierwszym półroczu aktywa obrotowe spółki wzrosły o 55,9 proc. do 13,45 mln zł, z czego większość stanowiły krótkoterminowe należności (8,07 mln zł) oraz środki pieniężne (4,97 mln zł). Te ostatnie mogły pochodzić z przeprowadzonej w kwietniu emisji obligacji serii A o wartości 5,6 mln zł, które we wrześniu trafiły do obrotu na Catalyst. Między innymi w wyniku przeprowadzenia emisji wartość zobowiązań spółki wzrosła o 94 proc. do 8,41 mln zł. Ale warto podkreślić jednocześnie, że wzrosła płynność spółki, ponieważ krótkoterminowe zobowiązania zmniejszyły się o 50,2 proc. do 1,71 mln zł.

   Za papiery PCB1015 Uniserv-Piecbud płaci 6,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Na otwarciu piątkowej sesji, przy bardzo skromnym obrocie (0,4 tys. zł), inwestorzy wyceniali je na 100,45 proc. W najbliższą środę spółkę czeka wypłata odsetek, a inwestorów spadek kuponu o ok. 0,7-0,75 pkt proc. 

Więcej wiadomości o Uniserv S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst