czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Uniserv-Piecbud ze zleceniem wartym 56 mln zł netto

msd | 16 maja 2018
Budowlana spółka zajmie się modernizacją układu wody chłodzącej w krakowskiej elektrociepłowni TAMEH Polska. Część rozliczenia nastąpi w tym roku.

Kontrakt ma zostać zrealizowany do końca 2019 r., lecz – jak zapewnia spółka – duża jego część zostanie rozliczona jeszcze 2018 r. Uniserv-Piecbud przekonuje, że będzie to widoczne w wynikach finansowych bieżącego roku.

Po zawarciu umowy wartość portfela zamówień spółki wzrosła do 175 mln zł, z czego na realizację w tym roku przypada około 148 mln zł. 

- Umowa z TAMEH to nasz kolejny duży kontrakt dla sektora energetycznego. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kilku zleceń związanych z budową bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno o wartości ponad 220 mln zł. Dzięki dużemu doświadczeniu w specjalistycznym budownictwie dla energetyki uzyskujemy kolejne referencje i przewagę konkurencyjną, marża na nowym kontrakcie również jest zadawalająca. Nasz portfel zamówień ciągnie rośnie, jesteśmy blisko podpisania kolejnego kontraktu dla  polskiej energetyki, którego wartość wyniesie kilka milionów złotych - poinformował Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud, cytowany w komunikacie prasowym.

O możliwości zawarcia kontraktu z TAMEH Polska informowano w marcu. Uniserv szacował wówczas wartość kontraktu na 60,7 mln zł netto.

Budowlana grupa zakończyła ubiegły rok z 10-proc. wzrostem zysku netto do kwoty 11,2 mln zł, lecz znacznie osłabiła się jej pozycja gotówkowa. Uniserv wykazał bowiem w ubiegłym roku 46,2 mln zł ujemnego cash flow operacyjnego i 7,8 mln zł nakładów inwestycyjnych, na skutek czego saldo środków pieniężnych spadło o 35,5 mln zł do 3,7 mln zł. Pokrywały one tylko 5 proc. krótkoterminowych zobowiązań grupy (9 proc. jeśli dokonać korekty o zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów budowlanych). Z punktu widzenia obligatariuszy rezygnacja z publicznej emisji akcji nie była więc krokiem korzystnym. Spółka, jak zapewnia, nie widzi potrzeby emitowania nowych akcji „za wszelką cenę”. Uniserv analizuje natomiast możliwość pozyskania dodatkowego finansowania, w tym – jak niedawno informowano – od inwestora branżowego lub finansowego. 

Notowane na Catalyst obligacje Uniservu z terminem zapadalności w kwietniu 2020 r. warte są 10 mln zł. Spółka płaci za nie WIBOR 3M plus 5,35 pkt proc. marży, co przy aktualnej wycenie na poziomie 100,49 proc. nominału oznacza 6,66 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Uniserv S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje