poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Copernicus może wstrzymać wypłaty na dłużej

msd | 18 grudnia 2013
Do Komisji Nadzoru Finansowego trafił wniosek o przedłużenie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych.

Towarzystwo podaje, że możliwość umorzenia jednostek potrwa aż do odwołania. W praktyce jednak zapoczątkowane 11 grudnia wstrzymanie – na mocy ustawy o funduszach – może potrwać do dwóch tygodni. Aby wydłużyć ten termin (maksymalnie do dwóch miesięcy) niezbędna jest zgoda KNF. Stosowny wniosek trafił do Komisji 16 grudnia – wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Copernicusa.

- Zarząd TFI podjął decyzję o zawieszeniu głównie w celu ochrony interesów posiadaczy jednostek uczestnictwa, gdyż w naszej ocenie dalsze realizowanie odkupień wymagałoby upłynniania aktywów subfunduszu po znacznie zaniżonych cenach, co godziłoby w wycenę j.u. i narażało uczestników na straty – napisano w komunikacie.

Przez analogię do ubiegłorocznego zawieszenia wypłat z funduszu Idea Premium, nie można wykluczyć, że na Catalyst pojawi się większa podaż obligacji, a więc i okazja do zakupu po niższych cenach. To, że Copernicus potrzebuje zamienić część posiadanych obligacji na gotówkę jest oczywiste, niewiadomą wciąż jednak pozostaje czy fundusz zechce sprzedawać akurat te papiery, które znajdują się w giełdowym obrocie.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst