piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Mak Dom miał 8,3 mln zł zysku netto

ems | 20 marca 2012
To wynik o 8,7 proc. słabszy niż w 2010 r., kiedy zysk netto wyniósł 9,1 mln zł. Mniejszy zysk został osiągnięty mimo wzrostu przychodów o 29,3 proc. Zaszkodziły wysokie koszty finansowe.

   Wzrost przychodów na spadkowym rynku mieszkaniowym jest imponujący. Mak dom jest deweloperem, który większość sprzedaży osiąga w woj. lubelskim (Lublin, Puławy), ostatnio rozpoczął projekty w Rzeszowie. Stąd być lepsze wyniki niż deweloperów działających na mocno konkurencyjnych rynkach takich jak Warszawa (tu Mak Dom także stara się działać) czy w największych miastach Polski. W ubiegłym roku przychody Mak Dom wyniosły 71 mln zł i były o 16 mln zł wyższe niż na koniec 2010 r.

   Jednak wzrost przychodów nie przełożył się na równie imponujący wynik netto. Zysk na sprzedaży wzrósł wprawdzie o 6,6 mln zł (85,3 proc.) do 14,4 mln zł, ale już zysk na działalności gospodarczej spadł o 0,9 mln zł (8,9 proc.), czego konsekwencją był mniejszy zysk netto i brutto. Przyczyny słabszego wyniku są dwie - po pierwsze w ub.r. spółka nie osiągnęła ekstra zysku ze sprzedaży aktywów, co dało jej w 2010 r. 6,6 mln zł przychodów operacyjnych. Po drugie koszty finansowe wzrosły z 1,4 do 4,7 mln zł (wzrost o 229 proc.). Z kolei wyższe koszty finansowe to efekt wzrostu zobowiązań z 86,1 do 143,9 mln zł, w czym największa zasługa wzrostu zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji). Warto odnotować, że kapitał własny Mak Dom wynosił na koniec 2011 r. 74 mln zł (wzrost z 65,7 mln zł), a więc suma zobowiązań przekracza kapitał własny dwukrotnie.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 23,3 mln zł, zabezpieczona hipoteką do kwoty 30,3 mln zł. Oprocentowanie wynosi 5,5 pkt proc. ponad WIBOR6M. Od debiutu na Catalyst w połowie października obligacjami tej firmy handlowano zaledwie na czterech sesjach, a łączny wolumen dotychczasowych transakcji wyniósł 60 papierów. Cena utrzymuje się wyraźnie powyżej nominału, w listopadzie sięgnęła nawet 104,5 proc.

Więcej wiadomości o Mak Dom Sp. z o.o.

 • Bez większych zmian w bilansie Mak Dom

  20 lutego 2017
  Na koniec roku deweloper miał na konie 8,3 mln zł – to najwięcej od czterech kwartałów i wystarczająco dużo, by wykupić zapadające w marcu notowane na Catalyst obligacje korporacyjne warte 5,5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Spadek szybkiej płynności Mak Domu przed wykupem

  24 listopada 2016
  Przy wzroście wartości krótkoterminowych zobowiązań w III kwartale deweloper zwiększył udział krótkoterminowego majątku zamrożonego w zapasach. Grono inwestorów, którzy mieliby rozmawiać o ewentualnym refinansowaniu marcowych obligacji jest bardzo wąskie.
  czytaj więcej
 • Mak Dom miał stratę w II kwartale

  17 sierpnia 2016
  Przychody dewelopera spadły o ponad połowę r/r do 7,4 mln zł. Wystarczyły one na 0,4 mln zł zysku operacyjnego, ale nie na pokrycie kosztów odsetkowych.
  czytaj więcej
 • Mak Dom zrefinansował obligacje

  25 lipca 2016
  Deweloper spłacił trzyletnie papiery na 5 mln zł i wypuścił nowe o tej samej wartości. Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst