poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

2C Partners nie spłaciło kolejnych obligacji

msd | 15 stycznia 2019
Z wygasających dwóch serii papierów dłużnych o łącznej wartości 4,84 mln zł spółka spłaciła 3,57 mln zł. Wartość niewykupionego długu więc narasta.

W dniu wykupu obligacji serii Z i AA, wartych kolejno 1,96 mln zł oraz 2,88 mln zł, 2C Partners uplasowało nową emisję o wartości 4,31 mln zł. To za mało na wykup 4,84 mln zł wygasającego długu, zwłaszcza, że za spółką ciągną się też niespłacone obligacje z grudnia.

Aktualnie 2C Partners ma więc prawie 1,3 mln zł niewykupionego długu serii Z i AA oraz około 5,3 mln zł w czterech seriach niespłaconych w grudniu, z czego około 3,1 mln zł objęto porozumieniami dającymi prawo wykupu długu 4 marca tego roku. 

Płynnościowe problemy nieruchomościowej spółki piętrzą się, a kilkumiesięczne porozumienia z wierzycielami czy emisje nowego 12-miesięcznego długu bynajmniej nie są rozwiązaniem problemu. Mniejsze lub większe trudności z obsługą długu w 2C Partners trwają jednak nie od dziś.

Obecnie żadne z papierów dłużnych 2CP nie są notowane na Catalyst. Po raz ostatni obligacje spółki znajdowały się w giełdowym obrocie w pierwszej połowie 2017 r. Problemy z obsługą zadłużenia pojawiają się co pewien czas przynajmniej od marca 2016 r.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje