niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

3,32 mld zł w spisie wierzytelności GetBacku

msd | 29 czerwca 2018
Aktualny spis wierzytelności wykazuje znacznie wyższą kwotę niż zgłoszone przez spółkę 2,82 mld zł we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Obecnie sami niezabezpieczeni obligatariusze to 2,51 mld zł.

Bieżący spis wierzytelności, którego podsumowanie redakcja Obligacje.pl otrzymała z wrocławskiego sądu, wskazuje kwotę 3,32 mld zł, z czego 3,09 mld zł to suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa. Wśród nich 2,51 mld zł to niezabezpieczeni obligatariusze i 0,58 mld zł pozostali wierzyciele. Poza układem pozostają wierzytelności na 0,23 mld zł, z czego przynajmniej część dotyczy obligacji zabezpieczonych na majątku spółki.

Jeszcze niedawno składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego GetBack wskazał sumę wierzytelności na poziomie 2,82 mld zł, z czego 2,72 mld zł miałoby zostać objęte układem z mocy prawa (pozostałe 90 mln zł to wierzytelności zabezpieczone na majątku spółki). Podsumowując, spis wierzytelności wykazuje kwotę o ponad 0,5 mld zł wyższą niż w restrukturyzacyjnym wniosku, zaś wartość wierzytelności objętych układem jest o 0,37 mld zł wyższa.

Spis wierzytelności został złożony przez nadzorcę sądowego w tym tygodniu. Czeka on na postanowienie sędziego-komisarza o wyłożeniu spisu.

Istotnie wyższa suma wierzytelności w sposób naturalny obniżać może stopień zaspokojenia wierzycieli w ramach układu. Póki co, wstępne propozycje układowe GetBacku zakładają spłatę 65,36 proc. nominału w ratach do końca 2025 r., umorzenie wszystkich odsetek i konwersję pozostałych 34,64 proc. kapitału na akcje przy cenie emisyjnej 8,63 zł za sztukę (aktualnie kapitały własne spółki są ujemne, a nominał akcji to 0,05 zł). Przedstawiciele GetBacku wielokrotnie podkreślali jednak, że przedstawione we wniosku propozycje układowe prawdopodobnie będą się zmieniać. Swoje propozycje przedstawić mogą też wierzyciele, w tym powołana niedawno rada wierzycieli.

Zgodnie z art. 155 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego "propozycje układowe może również złożyć rada wierzycieli, nadzorca sądowy albo zarządca, albo wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności, z wyłączeniem określonych grup wierzycieli (…)".

W ubiegłym tygodniu sąd powołał pięcioosobową radę wierzycieli, w której znajduje się czterech przedstawicieli obligatariuszy oraz Raiffeisen Bank Polska. Ci pierwsi, jak wynika z informacji podawanych przez kuratora obligatariuszy, reprezentować mają osoby z obligacyjnymi wierzytelnościami wartymi łącznie 683 mln zł. 

Wśród reprezentantów obligatariuszy do rady trafili więc Artur Kłoczko, Q1 FIZ, Raodosław Berczyński oraz Mariusz Wójcik. Pierwszy z nich reprezentuje przede wszystkim klientów Michael / Ström DM, drugi to zaś fundusz powiązany z Sebastianem Buczkiem, prezesem Quercus TFI. Dwaj kolejni członkowie rady reprezentują samoorganizujące się grupy obligatariuszy GetBacku, głównie indywidualnych inwestorów. 

Wprawdzie przedstawiciele obligatariuszy reprezentują wierzytelności warte 683 mln zł, ale sami posiadają oczywiście niższe zaangażowanie. Z informacji, które otrzymaliśmy z wrocławskiego sądu, wynika, że dla Q1 FIZ jest to 77,75 mln zł. Z kolei Artur Kłoczko posiada wierzytelności wobec GetBacku na 5 mln zł. Dwie kolejne osoby, Radosław Berczyński i Mariusz Wójcik, to odpowiednio 0,8 mln zł oraz 0,5 mln zł. 

Piąty członek rady, czyli Raiffeisen Bank Polska, posiada wobec GetBacku wierzytelności na 38,89 mln zł, ale całkowita kwota, którą reprezentuje może być też wyższa. Na razie nie została ona ujawniona. 

W przeszłości do rady wierzycieli GetBacku dostać się chciał też były prezes GetBacku. Aktualnie Konrad K. przebywa jednak w areszcie, po tym, jak przedstawiono mu zarzuty zagrożone pozbawieniem wolności do 10 lat. W związku z aferą GetBacku zatrzymano także trzy inne osoby, w tym Szczepana D.-M., prezesa Polskiego Domu Maklerskiego, który sprzedawał obligacje windykacyjnej spółki. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje