wtorek, 26 października 2021

Newsroom

57 proc. redukcji w zapisach na Mikrokasę

ems | 28 listopada 2014
Zapisy w emisji o wartości do 2 mln zł złożyło 139 inwestorów (wobec 44 w ofercie wrześniowej - także publicznej i także na kwotę 2 mln zł), a ich wartość przekroczyła 4,6 mln zł.

Zainteresowanie ofertą obligacji serii L1 przerosło nasze oczekiwania.(...) Zyskujemy zaufanie, które będzie procentować w chwili upublicznienia spółki i pozwoli nam na uzyskanie atrakcyjnej wyceny – mówi Janusz Bigus, wiceprezes Mikrokasy, cytowany w komunikacie prasowym.

W publicznej emisji Mikrokasa oferowała dwuletnie papiery zabezpieczone na wierzytelnościach (spółka zajmuje się udzielaniem mikropożyczek gotówkowych do 7 tys. zł) oprocentowane na 9,2 proc. Opublikowane wyniki subskrypcji oznaczają, że wartość średniego złożonego zapisu wyniosła 33,1 tys. zł wobec 54,3 tys. zł we wrześniowej emisji publicznej, gdy oferowała oprocentowanie o 0,3 pkt proc. wyższe przy wyższej kwocie zabezpieczenia.

Mikrokasa zamierza przeprowadzić kolejne publiczne emisje obligacji w 2015 r. Wartość całego programu to 8 mln zł, z czego wykorzystano dotąd 2 mln zł. Natomiast ustawa o ofercie publicznej zezwala na przeprowadzanie publicznych emisji do równowartości 2,5 mln EUR w ciągu 12 miesięcy. Zatem z realizacją programu Mikrokasa może chcieć zdążyć przed 25 sierpnia 2015 r. (by ewentualnie później uruchomić kolejny). 

Pod koniec listopada Mikrokasa podniosła tegoroczną prognozę zysku netto do 1 mln zł z 0,8 mln zł prognozowanych we wrześniu. Według szacunków Obligacje.pl realizacja prognozy oznaczałaby, że zadłużenie finansowe netto w relacji do kapitału własnego sięgnęłoby 5,8x i przekraczałoby zysk operacyjny pięciokrotnie.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki o łącznej wartości 3,14 mln zł oprocentowane na WIBOR3M plus 7,3 pkt proc. i WIBOR3M plus 7,28 pkt proc. marży. Obie wyceniane są powyżej nominału. Wkrótce dołączy do nich seria J - przedmiot publicznej emisji z przełomu sierpnia i października.

 

Więcej wiadomości o Mikrokasa S.A.

 • Mirkokasa zamknęła kolejną emisję obligacji

  16 października 2017
  Firma pożyczkowa pozyskała 4,39 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii C6, co powinno być dobrą wiadomością dla właścicieli wygasających 6 listopada obligacji wartych 1,02 mln zł.
  czytaj więcej
 • Mikrokasa uplasowała obligacje warte 1,48 mln zł

  11 października 2017
  Oferta miała charakter niepubliczny, a wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, skąd za miesiąc firma pożyczkowa będzie musiała wykupić emisję na 1,02 mln zł.
  czytaj więcej
 • Mikrokasa rośnie na kredyt

  03 października 2017
  Bieżące zyski nie wystarczają firmie pożyczkowej do skalowania biznesu, więc sięga ona po kolejne emisje obligacji, które prowadzą do wyższego zadłużenia. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w poprawie rentowności netto, jest wręcz przeciwnie. Na koniec półrocza spółka miała tylko 38 tys. zł gotówki, a kasę uzupełniono dopiero po dniu bilansowym.
  czytaj więcej
 • Mikrokasa wypuściła nowe obligacje

  03 sierpnia 2017
  Firma pożyczkowa pozyskała 2,22 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii C3, które nie trafią w przyszłości do obrotu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje