czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

Unibep dokapitalizował Unidevelopment

msd | 18 grudnia 2014
Unibep objął w spółce zależnej 35 mln akcji o wartości nominalnej 0,1 zł. Podwyższenie kapitału opłacono gotówką.

Wzrost kapitałów własnych Unidevelopment powinien pozytywnie wpłynąć na i tak niskie wskaźniki zadłużenia. Dość powiedzieć, że na koniec półroczna wskaźnik długu netto grupy do kapitałów własnych wynosił 0,23. W dużej mierze to zasługa wysokiego salda środków pieniężnych (15,8 mln zł), które częściowo stanowiły także o wysokiej płynności (wskaźnik szybki wynosił 2,08x).

Ciężko uznać, aby w emisji akcji chodziło o zwiększenie możliwości pożyczkowych Unidevelopment. Podniesienie kapitału mogło być nakierowane bardziej na zasilenie spółki dodatkowymi środkami obrotowymi, co dla obligatariuszy powinno być akurat dobrą wiadomością.

Za wyemitowane w marcu trzyletnie obligacje na 20 mln zł Unidevelopment płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. Po raz ostatni handlowano nimi przeszło tydzień temu po 103 proc., co dawało wówczas 5,56 proc. rentowności brutto. Aktualnie kupujący oferuje 100 proc., lecz po stronie sprzedaży nie wystawiono żadnych ofert.

W obrocie na Catalyst znajdują się także dwie serie papierów dłużnych Unibepu z terminami spłaty w maju przyszłego roku oraz maju 2016 r. Są one oprocentowane odpowiednio na 2,75 i 3,25 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a rynek wycenia je powyżej nominału, ale ostatnie transakcje zawierano w październiku i listopadzie.  

Więcej wiadomości o Unidevelopment S.A., Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Obligacje na trzy lata – przegląd

  16 sierpnia 2017
  Zakup na Catalyst papierów dłużnych wygasających za około trzy lata może być ciekawą alternatywą dla inwestorów, którzy nie chcą czekać do kolejnej oferty publicznej, a z emisji prywatnych wykluczają ich wysokie progi zapisu. To też sposób na zwiększenie dywersyfikacji portfela.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade zapowiada przedterminowy wykup

  16 sierpnia 2017
  Zajmująca się finansowaniem służby zdrowia i jednostek samorządowych spółka spłaci dwie trzecie wartych 30 mln zł obligacji serii C2016.
  czytaj więcej
 • Lokum debiutuje bez transakcji

  18 grudnia 2014
  Jak na spółkę nieznaną dotąd na rynku kapitałowym, Lokum Deweloper płaci niskie 3,8 pkt proc. marży. Usprawiedliwia ją jednak brak zadłużenia finansowego netto na koniec I półrocza.
  czytaj więcej
 • SMS Kredyt Holding wykupił obligacje przed czasem

  18 grudnia 2014
  Spółka spłaciła w terminie papiery dłużne serii Z na 0,76 mln zł i wykupiła przed czasem wartą 1,65 mln zł serię AF. Nadpłaciła także trzy inne emisje.
  czytaj więcej

Emisje