czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Murapol ruszył z emisją publiczną

msd | 23 września 2015
Deweloper oferuje trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii R o wartości 30 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,6 pkt proc. marży.

Oferowane warunki są więc tożsame z tymi, które Murapol proponował w kwietniu, gdy w emisji na 30 mln zł wartość złożonych zapisów sięgnęła 34,7 mln zł.

Tym razem zapisy przyjmowane są od 23 września do 14 października. O przydziale, który zaplanowano na 19 października, nie decyduje kolejność, dlatego można założyć, że znakomita większość emisji zostanie objęta dopiero w październiku po zaplanowanej na 30 września publikacji wyników finansowych.

Minimalna wartość zapisów, to podobnie jak poprzednio 5 tys. zł.

Murapol zagwarantował sobie prawo do wcześniejszej spłaty oferowanych obligacji serii R. Za ewentualne skorzystanie z niego zobowiązany będzie zapłacić premię, której wysokość uzależniona będzie od momentu wykupu (0,45-0,15 proc.)

Warunki emisji nakładają na Murapol szereg ograniczeń, takich jak limit zadłużenia netto (180-220 mln zł w zależności od roku), czy zakaz emisji nowej serii obligacji z krótszym terminem spłaty, o ile środki z niej nie zostaną przeznaczone na refinansowanie. Ponadto, warunki emisji zobowiązują dewelopera do niewypłacania dywidendy, jeśli jego roczny skonsolidowany zysk netto wyniesie mniej niż 20 mln zł. Powyżej tej kwoty możliwa jest wypłata do 10 proc. rocznego skonsolidowanego zysku netto (15 proc. jeśli akcje spółki będą notowane na giełdzie). Złamanie któregoś z wielu kowenantów dawałoby obligatariuszom prawo do składania żądań przedterminowego wykupu obligacji.

Publiczna oferta obligacji serii R to druga emisja prowadzona w ramach programu obliczonego do 100 mln zł. Uplasowanie wszystkich papierów oznaczałoby, że pozostała do wykorzystania pula zmniejszy się do 40 mln zł. Termin ważności prospektu mija w marcu przyszłego roku.

Uplasowane w kwietniu papiery serii P kwotowane są na 99,5/100,0 proc. Z pozoru możliwy jest więc zakup na tych samych warunkach co w prowadzonej właśnie emisji, lecz w przypadku większych transakcji należy liczyć się z brakiem wystarczającej podaży po cenie nominału. To ważne jeśli wziąć pod uwagę, że średnia wartość złożonego w kwietniu zapisu sięgała 114,6 tys. zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się także cztery starsze serie obligacji Murapolu, w tym emisja na 5,35 mln zł, która wygasa w listopadzie tego roku. Trzy serie z wykupem w 2016 r. notowane są z rentownościami na poziomie 6,5-7 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje