piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Banki spółdzielcze nie są już jednorodną grupą na Catalyst

Emil Szweda, Obligacje.pl dla "Gazety Giełdy Parkiet" | 30 października 2015
Inwestorzy dokonują coraz bardziej wyraźnej selekcji między bankami spółdzielczymi obecnymi na Catalyst, co widać po różnicy w rentownościach. Czym się kierują?

Tekst ukazał się w Gazecie Giełdy Parkiet 19 października. Opublikowano za zgodą redakcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pod względem współczynnika wypłacalności i udziału kredytów zagrożonych banki spółdzielcze nie odstają przesadnie od banków komercyjnych (zwłaszcza w tej drugie kategorii). Problemem jest natomiast zazwyczaj niższe pokrycie zagrożonych kredytów rezerwami (w porównaniu do banków komercyjnych). W dodatku ten element raportowany jest głównie w raportach rocznych (rzadziej w półrocznych), przez co wiedza inwestorów o kondycji banków spółdzielczych jest poważnie zubożona.

Złe kredyty                 

Po notowaniach obligacji widać, że inwestorzy dostrzegają wyższe ryzyko inwestycji w obligacje podporządkowane banków, które zanotowały wzrost kredytów zagrożonych. Koronnym przykładem jest oczywiście BPS Warszawa i SBRiR w Wołominie, gdzie wdrożono programy naprawcze. O ile BPS pozyskał środki z emisji akcji i obligacji podporządkowanych, co uspokoiło inwestorów na tyle, że rentowność jego obligacji nie jest wcale wyższa niż przed rokiem, o tyle w przypadku BS Wołomin czterokrotny wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu wyraźnie odbił się na obligacjach. W dodatku zlecenia widoczne w arkuszu po stronie popytu wyceniają papiery tego banku nawet o 20-30 pkt proc. poniżej aktualnych kwotowań (akceptacja tych cen dawałaby rentowność o 2,5-3,3 pkt proc. wyższą).

Inwestorzy zareagowali też na znacznie skromniejszy wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu BS z Ciechanowa – ceny obligacji wyraźnie spadły (nawet do 83 proc. nominału w przypadku serii wygasającej w 2027 r.), co przełożyło się na wzrost rentowności (patrz tabela).

5 proc.

Choć więcej banków spółdzielczych z Catalyst zanotowało na przestrzeni ostatniego roku wzrost udziału kredytów zagrożonych (12 z 21 banków), to w większości przypadków jego skala nie jest na tyle znacząca by wpływała na wyceny. Obligacje banków spółdzielczych pozostają więc atrakcyjną alternatywą wobec papierów korporacyjnych dla inwestorów, którzy poszukują umiarkowanego ryzyka i zysku. Gros obligacji banków spółdzielczych oprocentowana jest na 3 pkt proc. z małym ogonkiem ponad WIBOR6M, co przy wycenach oscylujących w pobliżu nominału daje szansę na sięgnięcie po 5 proc. rentowności.

Oczywiście dokonując selekcji należy kierować się oceną ryzyka. Premia za jego podjęcie wcale nie należy do znaczących (w porównaniu do obligacji korporacyjnych). Rentowność papierów BS w Wołominie czy BPS oferuje raptem 2 pkt proc. przewagi wobec rynkowej średniej. Rentowności obligacji spółek, które przeżywają kryzys zaufania inwestorów przekraczają nierzadko 100 proc., a przecież obligacje BSów to z reguły papiery podporządkowane (w razie upadłości lub likwidacji banku spłacane w ostatniej kolejności). Widać więc, że rynek prawie w ogóle nie bierze pod uwagę ryzyka czarnego scenariusza dla któregokolwiek z banków.

Płynność i spread

Obligacje banków spółdzielczych mają tę zasadniczą przewagę nad papierami korporacyjnymi, że choć rzadko się o nich mówi i pisze, są jednymi z najpłynniejszych papierów na Catalyst. Różnica w ofertach zakupu i sprzedaży zwykle mieści się w granicach 2 pkt proc., a często jest to mniej niż 1 pkt proc.

Banki spółdzielcze na Catalyst
Bank  Współczynnik wypłacalności (w proc.) Kredyty zagrożone (w proc.) Rentowność obligacji brutto (w proc.)
  VI 2014 VI 2015 VI 2014 VI 2015 X 2014 X 2015
Bałtycki BS w Darłowie 10,8 11,5 9,6 13,4 4,1 4,1
Bank Polskiej Spółdzielczości 10,23 7,7 bd 29,7 5,6-7,2 6,2-7,0
BS w Białej Rawskiej 12,1 13,8 5 6,1 5,2 5,3
BS w Limanowej 13,2 9,3 9,6 9,6 5,1 4,8-5,6
BS w Ostrowii Mazowieckiej 15,4 15,3 4,6 4,7 5,4 5
BS w Piasecznie 13,4 15,9 5,3 6,7 4,8-5,0 4,4
BS w Piątnicy Hexabank 18,1 17,7 3 4,2 4,7 4,8
BS w Płońsku 14,5 14,3 3,8 3,3 4,7-4,9 4,1-4,5
BS w Skierniewicach 10 9,9 7,5 10,4 5 5
BS w Tychach 16,1 16,5 22,7 20,9 2,5-5,1 3,4-5,9
BS SBR Szepietowo 10,7 12,1 7,7 8 5,3-5,4 5,4
BS-WBS Warszawa 14,1 14,3 7,5 6,9 5,2 4,9
Esbank Bank Spółdzielczy 12,6 11,3 7,5 7,8 5,8 5,1
Gospodarczy BS w Balinku 13,4 14,3 5,9 5,1 4,4 4,6
Krakowski Bank Spółdzielczy 13,8 13,8 6,6 5,7 5,2-5,5 5,1-5,9
Kujawski BS w Aleksandrowie Kujawskim 17,1 19,1 0,4 0,3 5 5
Mazowiecki BS w Łomiankach 12,8 11,3 3,4 6,4 5,4 5,6
Orzesko-Knurowski BS 13 13,4 12,7 9,8 5,2 4,5
Podkarpacki BS w Sanoku 10 10,6 9,5 10,7 5,3-5,7 5,2-5,9
Podlasko-Mazurski BS 10,1 11,1 9,3 9,7 5,2 5,7
Polski BS w Ciechanowie 10,1 10,2 7,4 8,7 4,5-5,5 5,1-7,5
SBRiR w Wołominie 12,8 12,4 5,8 21,7 4,4-6,0 5,9-6,9

źródło: Obligacje.pl; gpwcatalyst.

Więcej wiadomości kategorii Analizy