wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

AB planuje emisję obligacji

msd | 26 września 2018
Dystrybutor sprzętu IT zamierza uplasować nowe papiery dłużne na zrefinansowanie wartych 100 mln zł obligacji ABE0819.

Warunki nowej oferty nie są znane. Na razie AB zdecydowało o „rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii”. O nowych papierach wiadomo więc na razie tyle, że nie będą one zabezpieczone i zostaną uplasowane w ramach umowy emisyjnej z Bankiem Pekao o wartości 270 mln zł.

Wygasające w sierpniu przyszłego roku papiery ABE0819, które spółka chce zrefinansować, oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,6 pkt proc. marży. Jednak w ostatniej emisji, z czerwca 2017 r., AB uplasowało pięcioletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 2 pkt proc. marży.

Warunki emisji obligacji ABE0819 nie zawierają opcji wcześniejszego wykupu. Chcąc je zrefinansować przed pierwotnym terminem wykupu, byłaby zdana na porozumienie z obligatariuszami. Duże szanse na to daje fakt, że praktycznie całość emisji znajduje się w portfelach inwestorów instytucjonalnych. 

Łącznie na Catalyst notowane są trzy serie obligacji AB. Serią ABE0819 po raz ostatni handlowano w lutym tego roku. Częściej do transakcji dochodzi serią ABE0720, która w środę wyceniana jest na 96,95 proc. nominału, co oznacza 4,82 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o AB S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje