wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Abadon Real Estate pozyskał 15 mln zł z emisji obligacji

msd | 06 lipca 2017
Spółka holdingowa, skupiająca segment wykonawczy Murapolu, uplasowała trzyletnie papiery ze stałym 5-proc. kuponem.

Obligacje nie zostały zabezpieczone. Ogółem więc warunki emisji są takie same jak w maju, gdy Abadon pozyskał 50 mln zł.

- Holding Murapol aktywnie korzysta z możliwości finansowania wzrostu swojej działalności jakie stwarza rynek instrumentów dłużnych. Bazując na wiarygodności wypracowanej w ciągu ośmiu lat aktywności w tym obszarze oraz na transparentności działalności, popartej aktywną polityką informacyjną, z sukcesem występujemy do inwestorów po kapitał – powiedział Michał Sapota, prezes Murapolu i Abadon Reale Estate, cytowany w komunikacie prasowym.

Papiery nowej emisji zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych. Dług nie trafi do obrotu na Catalyst, podobnie zresztą jak emisja z maja.

Niedawno o emisji obligacji informował także sam Murapol, który z prywatnej oferty pozyskał 28,2 mln zł.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Murapolu, a dwie kolejne są w trakcie wprowadzania do giełdowego obrotu. W ostatnich transakcjach wygasający od kwietnia 2018 r. do października 2019 r. dług spółki był wyceniany z 5,6-5,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej
 • Murapol pozyskał 5,34 mln zł

  03 kwietnia 2018
  W ramach kolejnej prywatnej oferty deweloper uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii JA, które nie trafią do giełdowego obrotu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje