sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Wałbrzych wprowadził siedem kolejny serii obligacji na GPW

msd | 12 października 2023
Od czwartku na Catalyst znajduje się już 30 serii długu dolnośląskiego miasta, co pod względem liczebności stawia go na pozycji lidera wśród giełdowych JST.

Każda z siedmiu (WA11134, WAL1135, WA11136, WA11137, WA11138, WA11139, WA11140) debiutujących serii papierów dłużnych Wałbrzycha warta jest po 10 mln zł, a miasto zobowiązane jest płacić od nich odsetki równe stawce WIBOR 6M powiększonej o 1,2 pkt proc. marży. Papiery różnią się wyłącznie terminami spłaty, które rozłożono na lata 2034-2040. W gruncie rzeczy była to bowiem jedna emisja, a zamiast wprowadzenia mechanizmu okresowej amortyzacji Wałbrzych zobowiązał się podzielić papiery na siedem różnych serii.

Wraz z czwartkowym debiutem liczba notowanych serii długu Wałbrzycha wzrosła do 30, a ich łączna wartość sięgnęła 332,9 mln zł. Największa liczba wprowadzonych na GPW papierów bynajmniej nie przekłada się na obroty. W czwartek do godz. 15:30 nie handlowano żadną z debiutujących serii i prawdopodobnie nieprędko się to zmieni, bo i starszymi papierami Wałbrzycha w większości jeszcze nigdy nie handlowano.

Pomijając Europejski Bank Inwestycyjny, na Catalyst znajduje się komunalny dług o łącznej wartości 5,73 mld zł. Handel nim należy jednak do rzadkości. Dość wspomnieć, że po trzech kwartałach tego roku łączne obrotu papierami JST wynosiły 450 tys. zł.

Więcej wiadomości o Gmina Miasta Wałbrzych

Więcej wiadomości kategorii Catalyst