środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Akcjonariusze LZMO za dochodzeniem roszczeń od byłego prezesa i zarządcy restrukturyzacyjnego

ems | 27 lipca 2017
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy LZMO zgodziło się na dochodzenie roszczeń wobec byłego prezesa spółki w związku z przeznaczeniem części wpływów z emisji obligacji na inne cele niż wskazane w emisji.

Chodzi o obligacje serii B warte 6,1 mln zł pochodzące z publicznej emisji obligacji przeprowadzonej w maju 2016 r. Wpływy z emisji miały zasilić kapitał obrotowy i sfinansować ekspansję na rynkach zagranicznych. Akcjonariusze uznali, że część środków z emisji wydano niezgodnie z ich przeznaczeniem i chcą dochodzić od Artura Sławińskiego – prezesa LZMO w latach 2014-16 – roszczenia o naprawienie szkody, a także odpowiedzialności za naruszenie ustawy o obligacjach.

NWZA zgodziło się także na wysunięcie sądowych roszczeń wobec Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja o naprawienie szkody polegającej na zwiększeniu zobowiązań spółki i „umieszczenie w spisie wierzytelności spółki w prowadzonym postępowaniu sanacyjnym nieistniejącej wierzytelności w kwocie 1.2818.940,20 zł”.

Na początku lipca – na wniosek Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja – sąd umorzył postępowanie sanacyjne LZMO ze względu na brak zdolności spółki do pokrywania kosztów postępowania i brak realnej możliwości przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań.

LZMO nie wykupiło trzech serii obligacji, w tym dwóch notowanych na Catalyst o łącznej wartości 9,1 mln zł. 

Więcej wiadomości o LZMO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje