sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

msd | 17 sierpnia 2018
Liczba otwartych przez sądy postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 50 proc. r/r do 122 w II kwartale. To rezultat bliski rekordu osiągniętego w IV kwartale 2017 r. – wynika z raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData. Na Catalyst także nie brak restrukturyzacji, najczęściej jednak nieudanych.

Dynamika przyrostu liczby restrukturyzacji, jak wskazują autorzy raportu, sięga nawet 73 proc. r/r, jeśli kierować się nie datą postanowienia sądu, a datą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu, który wskazuje na szybki wzrost popularności postępowań restrukturyzacyjnych, obecnych w krajowym porządku prawnym dopiero od początku 2016 r.

Wzrost liczby restrukturyzacji nie ogranicza się do jednego sektora, widać go w całej gospodarce. Największe wzrosty liczby restrukturyzacji nastąpiły w handlu, budownictwie i niektórych działach przemysłu – napisano w raporcie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData.

Firmy z problemami niezmiennie najczęściej decydują się na przyspieszone postępowania układowe, które co do zasady są najlżejszym, ale i z założenia najszybszym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. W II kwartale otwarto 73 przyspieszone postępowania układowe. O ponad połowę mniej było sanacji (34 otwarte postępowania). Najmniejsze zainteresowanie wciąż budzą natomiast postępowania układowe (14) oraz postępowania o zatwierdzenie układ (jedno).

Rosnąca popularność restrukturyzacji sprawia że ich udział w postępowaniach wobec firm w kłopotach (suma upadłości i restrukturyzacji, ogółem określonych jako postępowania insolvencyjne) wyniósł 43 proc. w II kwartale. Autorzy raportu określają ten wynik jako „rewelacyjny”, ponieważ ma on dawać firmom w kłopotach znacznie większe szanse na ratunek niż w przeszłości.

Na podstawie stanu wiedzy po drugim kwartale można ocenić, że obecny rok zakończy się liczbą 450-500 nowych restrukturyzacji przy 380 w 2017 r. – prognozują autorzy raportu z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData.

Łącznie od stycznia 2016 r., tj. od momentu obowiązywania nowego prawa restrukturyzacyjnego, w Polsce otwarto 838 postępowania restrukturyzacyjne. W tym czasie zatwierdzono 195 układów, ale i umorzono 209 postępowań. Najwyższą efektywnością wśród restrukturyzacji, rozumianą jako stosunek zatwierdzonych układów do otwartych postępowań, charakteryzować się mają przyspieszone postępowania układowe, gdzie wskaźnik ten wynosi 28 proc. Najniższy jest on zaś w przypadku sanacji, gdzie tak zdefiniowana efektywność to tylko 7 proc.

Aktualnie najgłośniejsze postępowanie restrukturyzacyjne toczy się wobec GetBacku, który od maja znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym. Na Catalyst nie brak jednak i innych przykładów restrukturyzacji, aczkolwiek najczęściej zakończonych niepowodzeniem. Umorzeniem zakończyły się na przykład postępowania restrukturyzacyjne wobec Dayli, Kerdos Group, LZMO, Polbrandu czy Włodarzewskiej. W przypadku Eurocentu sąd nawet nie otworzył postępowania, a w Property Lease Fund odmówił zatwierdzenia układu. Tymczasem na początku sierpnia minęły już dwa lata, od kiedy w postępowaniu sanacyjnym znajduje się Action. Póki co, jedynym pozytywnym przykładem jest więc Biomed-Lublin, który realizuje postanowienia układu zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego, obejmującego także obligatariuszy spółki.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst