piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

msd | 30 października 2018
Jak wynika z raportu przygotowanego przez SpotData i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja w III kwartale liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 60 proc. r/r do 138. Bynajmniej nie rośnie ich skuteczność.

Liczba otwartych w III kwartale postępowań restrukturyzacyjnych, liczonych według daty postanowienia sądowego, była znacznie wyższa niż kwartał i dwa kwartały temu, gdy SpotData i Zimmerman Filipiak Restukturyzacja naliczyli ich kolejno 102 i 101.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych wyraźnie rośnie, tak jak i ich popularność wśród wszystkich postępowań o niewypłacalność. Narastająco od początku roku otwarto 341 restrukturyzacji, które stanowiły 44 proc. wszystkich postępowań o niewypłacalność. Rok wcześniej ich udział wynosił 37 proc.

Na podstawie stanu wiedzy po trzecim kwartale utrzymujemy naszą prognozę, że obecny rok zakończy się liczbą 450-500 nowych restrukturyzacji (przy 380 w roku 2017) – informują autorzy raportu.

Wśród nowych restrukturyzacji niezmiennie największym powodzeniem cieszą się przyspieszone postępowania układowe, które co do zasady mają być najszybszą i najlżejszą z form uzdrowienia przedsiębiorstwa. W III kwartale otwarto rekordowe 93 takie postępowania. W tym samym czasie otwarto – również rekordowe – 33 sanacje przy relatywnie niedużym zainteresowaniu postępowaniami układowymi (11) i marginalnym udziałem postępowań o zatwierdzenie układ (jedno).

Od stycznia 2016 r., gdy zaczęło obowiązywać nowe prawo restrukturyzacyjne, otwarto 959 tego rodzaju postępowań, z czego 248 zakończyło się już umorzeniem i tylko w 219 przypadkach doszło do zatwierdzenia układu. Statystycznie najczęściej, bo w 26 proc. przypadków, układy otwierano dotychczas w ramach przyspieszonych postępowań układowych.

W ciągu dziewięciu miesięcy obecnego roku umorzono aż 110 postępowań przy 81 rok wcześniej. Z jednej strony może świadczyć to o niskiej skuteczności postępowań – umarza się w końcu te z nich, w których szanse na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego są zbyt niskie. Jest to więc najprawdopodobniej reakcja na masowe rozpoczynanie procedury restrukturyzacyjnej przez firmy, które powinny wybrać raczej ścieżkę upadłościową – informują SpotData i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Firm, które uciekają przed wierzycielami w postępowania restrukturyzacyjne, nie brakuje także i na Catalyst. Aktualnie najgłośniejsze z nich toczy się wobec GetBacku, który od maja znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym. Na Catalyst nie brak jednak i innych przykładów restrukturyzacji, zwykle jednak nieudanych. Umorzeniem zakończyły się na przykład postępowania restrukturyzacyjne wobec Dayli, Kerdos Group, LZMO, Polbrandu czy Włodarzewskiej. W przypadku Eurocentu sąd nawet nie otworzył postępowania, a w Property Lease Fund odmówił zatwierdzenia układu. Tymczasem na początku sierpnia minęły już dwa lata, od kiedy w postępowaniu sanacyjnym znajduje się Action. Na razie jedynym pozytywnym przykładem jest więc Biomed-Lublin, który realizuje postanowienia układu zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego, obejmującego także obligatariuszy spółki.

 • Saturn TFI zapowiada odwołanie od decyzji KNF

  23 sierpnia 2019
  Saturn kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składał właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF – poinformował Saturn TFI w oświadczeniu wydanym po cofnięciu mu zezwolenia.
  czytaj więcej
 • GetBackowi przybyło problemów po decyzji KNF wobec Saturn TFI

  22 sierpnia 2019
  Windykacyjna spółka przyznaje, że cofnięcie Saturn TFI zezwolenia na wykonywanie działalności wiązać się będzie dla niej z dodatkowymi kłopotami operacyjnymi, a zabezpieczeni wierzyciele dłużej poczekają na pieniądze. Przekonuje jednak, że długoterminowo potencjalny układ nie jest zagrożony.
  czytaj więcej
 • KNF cofnęła zezwolenie Saturn TFI za GetBack

  21 sierpnia 2019
  Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że podczas zarządzania przez Saturn TFI należącymi do GetBacku funduszami sekurytyzacyjnymi miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości. Towarzystwo otrzymało 5 mln zł kary oraz utraciło licencję.
  czytaj więcej
 • GetBack miał 13,8 mln zł odzysków w lipcu

  20 sierpnia 2019
  Windykator otrzymał w lipcu 13,83 mln zł spłat od dłużników wobec 13,09 mln zł w czerwcu i 14,36 mln zł w maju, od kiedy działa na bazie znacznie mniejszego portfela wierzytelności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje