sobota, 31 października 2020

Newsroom

Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

msd | 30 października 2018
Jak wynika z raportu przygotowanego przez SpotData i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja w III kwartale liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 60 proc. r/r do 138. Bynajmniej nie rośnie ich skuteczność.

Liczba otwartych w III kwartale postępowań restrukturyzacyjnych, liczonych według daty postanowienia sądowego, była znacznie wyższa niż kwartał i dwa kwartały temu, gdy SpotData i Zimmerman Filipiak Restukturyzacja naliczyli ich kolejno 102 i 101.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych wyraźnie rośnie, tak jak i ich popularność wśród wszystkich postępowań o niewypłacalność. Narastająco od początku roku otwarto 341 restrukturyzacji, które stanowiły 44 proc. wszystkich postępowań o niewypłacalność. Rok wcześniej ich udział wynosił 37 proc.

Na podstawie stanu wiedzy po trzecim kwartale utrzymujemy naszą prognozę, że obecny rok zakończy się liczbą 450-500 nowych restrukturyzacji (przy 380 w roku 2017) – informują autorzy raportu.

Wśród nowych restrukturyzacji niezmiennie największym powodzeniem cieszą się przyspieszone postępowania układowe, które co do zasady mają być najszybszą i najlżejszą z form uzdrowienia przedsiębiorstwa. W III kwartale otwarto rekordowe 93 takie postępowania. W tym samym czasie otwarto – również rekordowe – 33 sanacje przy relatywnie niedużym zainteresowaniu postępowaniami układowymi (11) i marginalnym udziałem postępowań o zatwierdzenie układ (jedno).

Od stycznia 2016 r., gdy zaczęło obowiązywać nowe prawo restrukturyzacyjne, otwarto 959 tego rodzaju postępowań, z czego 248 zakończyło się już umorzeniem i tylko w 219 przypadkach doszło do zatwierdzenia układu. Statystycznie najczęściej, bo w 26 proc. przypadków, układy otwierano dotychczas w ramach przyspieszonych postępowań układowych.

W ciągu dziewięciu miesięcy obecnego roku umorzono aż 110 postępowań przy 81 rok wcześniej. Z jednej strony może świadczyć to o niskiej skuteczności postępowań – umarza się w końcu te z nich, w których szanse na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego są zbyt niskie. Jest to więc najprawdopodobniej reakcja na masowe rozpoczynanie procedury restrukturyzacyjnej przez firmy, które powinny wybrać raczej ścieżkę upadłościową – informują SpotData i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Firm, które uciekają przed wierzycielami w postępowania restrukturyzacyjne, nie brakuje także i na Catalyst. Aktualnie najgłośniejsze z nich toczy się wobec GetBacku, który od maja znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym. Na Catalyst nie brak jednak i innych przykładów restrukturyzacji, zwykle jednak nieudanych. Umorzeniem zakończyły się na przykład postępowania restrukturyzacyjne wobec Dayli, Kerdos Group, LZMO, Polbrandu czy Włodarzewskiej. W przypadku Eurocentu sąd nawet nie otworzył postępowania, a w Property Lease Fund odmówił zatwierdzenia układu. Tymczasem na początku sierpnia minęły już dwa lata, od kiedy w postępowaniu sanacyjnym znajduje się Action. Na razie jedynym pozytywnym przykładem jest więc Biomed-Lublin, który realizuje postanowienia układu zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego, obejmującego także obligatariuszy spółki.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje