wtorek, 26 maja 2020

Newsroom

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej Widok Energii

msd | 04 marca 2019
Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości przy funkcjonowaniu grupy Widok Energia w latach 2009-2014.

Oskarżonym zarzuca się łącznie 67 przestępstw. Wśród nich są między innymi: wyrządzenie znacznej szkody majątkowej, doprowadzenie do upadłości, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd, dzianie na szkodę wierzycieli, czy w końcu nieskładanie sprawozdań finansowych.

Wśród oskarżonych – jak podaje prokuratura – jest Marek R. pełniący rolę koordynatora procederu, jego małżonka Karolina R., właścicielka biura rachunkowego obsługującego podmioty z grupy Widok Energia, oraz osoby pełniące różne funkcje w powiązanych ze sobą spółkach, w tym Iwona S.– prezes zarządu większości podmiotów, Przemysław Z. pełniący funkcję dyrektora finansowego grupy oraz Joanna K. będąca między innymi członkiem rad nadzorczych wielu spółek.

Działalność oskarżonych miała spowodować szkody w majątku podmiotów wchodzących w skład grupy Widok Energia oraz ich wierzycieli. Łączna wartość szkody przekracza 16 mln zł.

W stosunku do głównego oskarżonego Marka R. od 21 marca 2018 r. stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości od 150.000 zł. do 500.000 zł., w łącznej kwocie 1.100.000 zł – podała Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

W toku postępowania zabezpieczono mienie pięciu podejrzanych o łącznej wartości 1,8 mln zł. Dodatkowo prokurator w oparciu o przepisy dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej zabezpieczył mienie o wartości 4,2 mln zł, które należy do podmiotu gospodarczego, co do którego „zachodziło podejrzanie udziału w transferze korzyści majątkowych pochodzących z popełnionych przestępstw”.

Dwoje spośród oskarżonych przyznało się do większości zarzucanych im czynów. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz środki karne w postaci obowiązku zwrotu uzyskanych korzyści i wielomilionowe kary grzywny orzekane w oparciu o przepisy ustawy o obligacjach – podano także.

W maju 2013 r. Widok Energia nie wykupiła notowanych na Catalyst papierów dłużnych serii D o wartości 5,28 mln zł. Obligacyjnych długów spółka miała jednak więcej. W 2014 r. ogłoszono jej upadłość likwidacyjną.

Więcej wiadomości o Widok Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • GPW przymknie oko na publikację sprawozdań po terminie

  22 kwietnia 2020
  Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect i Catalyst dostały dodatkowe dwa miesiące na publikację sprawozdań rocznych za 2019 r. Te pierwsze będą też miały dodatkowe 45 dni na przekazanie raportów za I kwartał tego roku.
  czytaj więcej
 • Zdalne zgromadzenia obligatariuszy już możliwe

  20 kwietnia 2020
  W życie weszła zmiana w ustawie o obligacjach, która zakłada, że udział w zgromadzeniach obligatariuszy jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tylko warunki emisji wyraźnie tego nie zakazują.
  czytaj więcej
 • Najbliższe sprawozdania finansowe nawet o dwa miesiące później

  09 kwietnia 2020
  Spółki giełdowe dostały dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie raportów za 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. Nie dotyczy to jednak podmiotów z NewConnect i większości spółek notowanych tylko na rynku obligacji Catalyst.
  czytaj więcej
 • Nadchodzą zdalne zgromadzenia obligatariuszy

  08 kwietnia 2020
  W ustawie o obligacjach znajdzie się doprecyzowanie mówiące o możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiany mogą też objąć warunki sprawozdań załączanych do propozycji nabycia obligacji, wynika z projektu ustawy uzupełniającej tzw. tarczę antykryzysową.
  czytaj więcej

Emisje