wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Alior zapowiada emisję obligacji

msd | 10 lipca 2017
Prywatna oferta warta będzie do 250 mln zł. Tyle samo, co papiery spłacone 30 czerwca.

Obligacje będą miały trzyletni okres spłaty, wysokość kuponu nie jest natomiast znana. Bank zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu i najpewniej wówczas ustalona zostanie ostateczna wysokość kuponu. Wykupione w czerwcu papiery o wartości 250 mln zł oprocentowane były na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży, ale przy dwuletnim okresie spłaty.

Rozważany termin emisji obligacji to trzeci kwartał 2017 r., z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji – podano w komunikacie Alior Banku.

Niepubliczny charakter nowej emisji sprawia, że trafi wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Niewykluczone, że wezmą w niej udział dotychczasowi obligatariusze papierów ALR0617, wśród których największe pozycje – według danych Obligacje.pl – miały fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI (77,2 mln zł na koniec grudnia), Quercus TFI (50 mln zł), a także fundusz emerytalny Aegon (40 mln zł).

W obrocie na Catalyst znajduje się jeszcze siedem serii obligacji Alior Banku, w tym dwie notowane wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Wszystkie pozostałe w obrocie emisje, to papiery podporządkowane. Wśród nich są także uplasowane w ramach zeszłorocznych ofert publicznych serie ALR0522 i ALR0524. Rynek wycenia je odpowiednio z 3,52 i 3,82 proc. rentowości brutto.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje