czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Altus TFI wzywa GetBack do rozwiązania umów

msd | 03 lipca 2018
TFI chce rozwiązać za porozumieniem stron umowy sprzedaży akcji EGB Investments, a także innych umów, w tym na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych.

Altus chciałby od GetBacku zwrotu i rozliczenia wszystkich wzajemnych świadczeń.

GetBack nabył w sierpniu ubiegłego roku 99,38 proc. akcji EGB Investments od funduszy Altusa za 207,6 mln zł. Zdaniem KNF transakcja ta mogła być wyrządzeniem szkody majątkowej GetBackowi, w związku z czym zostało złożone zawiadomienie do prokuratury. Nowy zarząd windykacyjnej spółki podzielając stanowisko KNF dokonał w skonsolidowanych aktywach 179,2 mln zł odpisu wartości firmy powstałej z przejęcia EGB.

W treści wezwania kierowanego do windykacyjnej spółki Altus TFI wskazuje, że z powodu sprzedaży jej akcji EGB jest „w sposób nieuprawniony i bezpodstawny” wiązany z sytuacją finansową GetBacku. Według Altusa ma to wpływać negatywnie na Towarzystwo, także finansowo i wizerunkowo.

Wcześniej w ubiegłym tygodniu Altus TFI opublikował „białą księgę” transakcji sprzedaży akcji EGB do GetBacku. W dokumencie tym Towarzystwo opisuje przebieg samej transakcji, zaznaczając przy tym, że została ona zawarta na warunkach rynkowych.

Informacje o planach Altusa dotyczących rozwiązania umowy z GetBackiem podano najpierw we wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Nowy zarząd GetBacku stara się odwrócić część zawartych w przeszłości transakcji. Nieoficjalnie mówi się też o próbie rozwiązania umów z Trigon TFI.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje