wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Analiza GetBack

Remigiusz Iwan, rynekobligacji.blogspot.com | 27 kwietnia 2016
"Grupa GetBack w błyskawicznym tempie wskoczyła do „pierwszej ligi” firm windykacyjnych w Polsce. Oprócz takich atutów jak kompetentna kadra menadżerska i przyjęty model biznesowy, zapewne pomógł spółce fakt obecności w większej grupie finansowej – łatwiejszy dostęp do finansowania i zakupu oraz serwisowania portfeli wierzytelności."

Autorem analizy jest Remigiusz Iwan, prowadzący bloga rynekobligacji.com.

Podsumowanie

GetBack S.A. prowadzi działalność polegającą na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie oraz windykacji portfeli wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Grupa działa przede wszystkim na rynku polskim, a od 2014 roku również w Rumunii. Posiadane portfele wierzytelności dotyczą przede wszystkim wierzytelności banków wobec osób fizycznych. Spółka należy do liderów branży windykacyjnej w Polsce.

Grupę cechuje dynamiczny, niewiarygodny wręcz wzrost skali biznesu. GetBack został założony w 2012 roku z kapitałem zakładowym 4 mln zł. Dwa lata później Idea Bank (pośrednio) kupił spółkę za 250 mln zł, a po kolejnych dwóch latach (w marcu 2016 roku) Idea Bank podał informację o podpisaniu warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji GetBack za 825 mln zł. Zapewne wzrost ten w sporej części grupa zawdzięcza kompetentnemu zarządowi, dobrze przyjętej strategii, a być może pewien udział w takim wzroście ma fakt pozostawania w grupie spółek Leszka Czarneckiego i nabywania oraz zarządzania wierzytelnościami spółek z tej grupy (Getin Holding, Getin Noble Bank).

Mocne strony grupy to również dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu wysokiej rentowności sprzedaży (oraz rentowności kapitałów). Przynależność do większej grupy finansowej to również łatwiejszy dostęp do finansowania rosnącego biznesu.

Mankamentem z punktu widzenia obligatariuszy jest korzystanie przez GetBack z wysokiej dźwigni finansowej. Grupa w większości finansuje się kapitałami obcymi. Z jednej strony umożliwia to dynamiczne wzrosty, które obecnie obserwujemy, z drugiej, w przypadku większego kryzysu finansowego, grupa narażona będzie na ryzyko utraty płynności w większym stopniu niż konkurencyjna z branży. Pytanie o dostęp do finansowania ma szczególne znaczenie w momencie zrealizowania sprzedaży GetBack poza grupę spółek powiązanych z Leszkiem Czarneckim.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje