niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Analiza GetBack

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 27 czerwca 2017

"Z punktu widzenia obligatariusza ważne jest, że wraz ze wzrostem zadłużenia grupy rosną odzyski z wierzytelności, a w ślad za tym rosną zyski netto i kapitały własne grupy. A to z kolei pozwala na ustabilizowanie wskaźnika zadłużenia."

Przegląd wyników grupy GetBack po wynikach za I kw. 2017 r.

Grupa Getback nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządza zewnętrznymi portfelami wierzytelności. Głównym rynkiem działalności grupy jest Polska.

Nabywane portfele wierzytelności pochodzą przede wszystkim z branży finansowej (nieterminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz branży telekomunikacyjnej (nieopłacone rachunki za świadczone usługi telekomunikacyjne).

Getback działa na rynku od 2012 roku. Do połowy 2016 roku spółka należała do grupy Getin Holding, a 15 czerwca 2016 roku za 825 mln zł została zakupiona przez spółkę będącą własnością konsorcjum funduszy (jego liderem są fundusze Abris), z mniejszościowym udziałem członków zarządu Getback, Konrada Kąkolewskiego, Pawła Trybuchowskiego i Mariusza Brysika.

Obecnie Getback rozpoczął publiczną emisję akcji, z której zamierza pozyskać 400-500 mln zł.

Niniejszy update poprzedzono przeglądem wydarzeń w grupie od momentu zakończenia I kwartału 2017 roku. W grupie wydarzenia następują bardzo dynamicznie, dlatego samo spojrzenie na historyczne wyniki to trochę za mało. Dalsza część to omówienie sytuacji spółki i jej wyników finansowych, na podstawie danych z raportu za I kwartał 2017 roku oraz prospektu emisyjnego akcji.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Analiza MCI Capital

  20 lutego 2018
  Patrząc na strukturę bilansu, posiadane przez MCI aktywa oraz fakt ich finansowania głównie kapitałami własnymi, na 30 września 2017 r. sytuacja obligatariuszy wydaje się być komfortowa.
  czytaj więcej
 • Analiza Kancelarii Medius

  29 stycznia 2018
  Wzrost przychodów Kancelaria Medius osiąga przy zachowaniu wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie grupa dba o zachowanie odpowiedniej struktury finansowania czy płynności.
  czytaj więcej
 • Analiza Echo Investment

  05 czerwca 2017
  "Biorąc pod uwagę, że wskaźnik bieżącej płynności na 31 marca 2017 wynosił 2,17, sytuację Echo Investment w zakresie zarządzania finansami (płynność, dług) można określić jako całkiem poprawną."
  czytaj więcej
 • Analiza Kancelarii Medius

  29 maja 2017
  "Przy założeniu powtarzalności zysków, grupa jest w stanie spłacić swoje zadłużenie finansowe w niecałe 2,5 roku, co jest całkiem przyzwoitym rezultatem. Zakładając realizację prognoz finansowych na 2017 rok, przedstawionych przez zarząd spółki, można by się spodziewać dalszej poprawy tego wskaźnika."
  czytaj więcej

Emisje