wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Analiza GetBack

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 27 czerwca 2017

"Z punktu widzenia obligatariusza ważne jest, że wraz ze wzrostem zadłużenia grupy rosną odzyski z wierzytelności, a w ślad za tym rosną zyski netto i kapitały własne grupy. A to z kolei pozwala na ustabilizowanie wskaźnika zadłużenia."

Przegląd wyników grupy GetBack po wynikach za I kw. 2017 r.

Grupa Getback nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządza zewnętrznymi portfelami wierzytelności. Głównym rynkiem działalności grupy jest Polska.

Nabywane portfele wierzytelności pochodzą przede wszystkim z branży finansowej (nieterminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz branży telekomunikacyjnej (nieopłacone rachunki za świadczone usługi telekomunikacyjne).

Getback działa na rynku od 2012 roku. Do połowy 2016 roku spółka należała do grupy Getin Holding, a 15 czerwca 2016 roku za 825 mln zł została zakupiona przez spółkę będącą własnością konsorcjum funduszy (jego liderem są fundusze Abris), z mniejszościowym udziałem członków zarządu Getback, Konrada Kąkolewskiego, Pawła Trybuchowskiego i Mariusza Brysika.

Obecnie Getback rozpoczął publiczną emisję akcji, z której zamierza pozyskać 400-500 mln zł.

Niniejszy update poprzedzono przeglądem wydarzeń w grupie od momentu zakończenia I kwartału 2017 roku. W grupie wydarzenia następują bardzo dynamicznie, dlatego samo spojrzenie na historyczne wyniki to trochę za mało. Dalsza część to omówienie sytuacji spółki i jej wyników finansowych, na podstawie danych z raportu za I kwartał 2017 roku oraz prospektu emisyjnego akcji.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje