poniedziałek, 23 października 2017

Newsroom

Analiza M.W. Trade

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 30 stycznia 2017
"Wyniki M.W. Trade w 2016 roku mają tendencję spadkową i wiele wskazuje, że 2017 rok nie będzie pod tym kątem lepszy. O ile jednak sytuacja ta jest mocno niekorzystna dla akcjonariuszy, to ma też swoje dobre strony dla obligatariuszy."

UWAGA! Pełna treść analizy dostępna jest dla zalogowanych użytkowników, którzy przy rejestracji wybrali opcję bezpłatną. Użytkownicy, którzy wybrali rejestrację płatną, muszą mieć wykupiony abonament NEWSY I ANALIZY. Przejdź do CENNIKA.


Podsumowanie

M.W. Trade zostało założone w 2004 roku i praktycznie od samego początku skoncentrowało działalność na rynku służby zdrowia. W latach 2004-2006 spółka skupiała się na windykacji należności wobec jednostek służby zdrowia, natomiast w 2006 roku rozpoczęła zakupy wierzytelności na własny rachunek i zaoferowała usługi restrukturyzacji, polegające na podpisywaniu porozumień o ratalnej spłacie zaległego zadłużenia. Od 2010 roku M.W. Trade funkcjonuje w ramach grupy Getin Holding. Prezesem spółki do dziś jest współzałożyciel – Rafał Wasilewski.

Obecnie spółka nadal koncentruje działalność na rynku służby zdrowia, dodatkowo nieco ponad 15 proc. przychodów osiąga współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego (JST).

Akcje spółki od 2007 roku notowane są na GPW w Warszawie, obecna kapitalizacja wynosi około 90 mln zł. Audytorem M.W. Trade jest Deloitte, sprawozdania finansowe otrzymują opinie „bez zastrzeżeń”.

Do 2015 roku przychody i zyski spółki systematycznie rosły, w 2016 roku (wyniki za dziewięć miesięcy) nastąpiło istotne odwrócenie tego trendu. Jedną z przyczyn spadku wyników są wg spółki zmiany systemowe w sektorze bankowym, które powodują ograniczanie finansowania przez banki, a co za tym idzie ograniczanie zakupu nowych wierzytelności przez M.W. Trade. W efekcie w 2016 roku maleje wartość portfela wierzytelności posiadanego przez spółkę.

O ile spadek wyników jest niekorzystny dla akcjonariuszy spółki (kurs akcji M.W. Trade spadł w 2016 roku), o tyle spadek wartości portfela uwalnia środki pieniężne, które przeznaczane są na zmniejszenie zadłużenia finansowego. W efekcie spółka nieco poprawiła istotne dla obligatariuszy wskaźniki zadłużenia czy płynności. Mimo tego, wartość wskaźnika zadłużenia nadal znajduje się na niestandardowo wysokim poziomie...

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Analiza Echo Investment

  16 października 2017
  Grupa posiada odpowiednią płynność bieżącą, jednocześnie poprzez emisje obligacji pięcioletnich wydłuża terminy zapadalności zobowiązań. Generuje również zyski, które mogłyby pozwolić na spłatę w rozsądnym terminie posiadanych przez Echo zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • Hossa deweloperów dociera do granicy

  13 października 2017
  Liczba rozpoczynanych w Polsce budów przekroczyła właśnie 5 na tysiąc mieszkańców po raz pierwszy od początku transformacji. Przedmiotem obaw nie musi być skala, lecz może je budzić tempo wzrostu.
  czytaj więcej
 • Analiza Victoria Dom

  23 stycznia 2017
  "Spółka generuje solidne zyski, które przekazywane na kapitały własne, w zależności od skali rozwoju firmy, mogą wpływać na obniżenie wskaźnika zadłużenia. Z kolei generowana EBITDA pozwala również w krótkim czasie spłacić posiadane przez spółkę zadłużenie finansowe."
  czytaj więcej
 • Analiza International Personal Finance

  16 stycznia 2017
  "Można zakładać, że nawet najbardziej czarny scenariusz, czyli obniżenie maksymalnych kosztów pożyczek oraz przegrana w sprawach podatkowych, nie będzie oznaczać automatycznego zaprzestania działalności przez grupę na pozostałych rynkach, wywrze jednak (a właściwie już wywiera) wpływ na rentowność wyemitowanych obligacji."
  czytaj więcej

Emisje