wtorek, 17 lipca 2018

Newsroom

Analiza MCI Capital

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 20 lutego 2018
Patrząc na strukturę bilansu, posiadane przez MCI aktywa oraz fakt ich finansowania głównie kapitałami własnymi, na 30 września 2017 r. sytuacja obligatariuszy wydaje się być komfortowa.

UWAGA! Pełna treść analizy dostępna jest dla zalogowanych użytkowników, którzy przy rejestracji wybrali opcję bezpłatną. Użytkownicy, którzy wybrali rejestrację płatną, muszą mieć wykupiony abonament NEWSY I ANALIZY. Przejdź do CENNIKA.


Podsumowanie

MCI Capital to założona w 1999 roku spółka, w formie działalności zbliżona do funduszu inwestycyjnego. Obecnie grupa koncentruje się całkowicie na segmencie inwestycyjnym, w ramach którego bezpośrednio lub pośrednio nabywa certyfikaty inwestycyjne kilku funduszy inwestycyjnych (głównie MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures). Fundusze te z kolei inwestują w udziały spółek dających szansę na wzrost wartości, głównie dzięki wykorzystaniu technologii związanych z internetem. Fundusze te z kolei zarządzane są przez spółkę kapitałowo (MCI posiada w niej ok. 10 proc. udziałów) i osobowo związaną z MCI Capital – Private Equity Managers (PEM).

MCI Capital od 2001 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ze spółką od początku związany jest jej główny właściciel i prezes – Tomasz Czechowicz.

Spółce MCI Capital bliżej jest do funduszu inwestycyjnego niż do tradycyjnej formy przedsiębiorstwa. Zyski spółki wynikają przede wszystkim z wyceny posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, a wycena tych z kolei związana jest z wycenami firm, w które inwestują fundusze. W zarządzaniu tymi firmami (oczywiście w zależności od posiadanego proc. udziałów) z kolei aktywnie uczestniczą managerowie z PEM.

Firmy portfelowe funduszy wyceniane są różnymi metodami: poprzez cenę rynkową (cena akcji), poprzez porównanie do ceny rynkowej firm podobnych, poprzez porównanie do ostatniej porównywalnej transakcji na rynku, czy wreszcie według zainwestowanych środków. W efekcie, w zależności od zmian cen akcji na giełdach, zmienia się wartość certyfikatów funduszy, czyli zysków MCI Capital. Ponieważ ceny akcji na giełdzie w krótkim okresie potrafią zmieniać się szybko i nieprzewidywalnie, tak również bywa i z kwartalnymi zyskami MCI Capital.

Drugim skutkiem przyjętego modelu działalności jest fakt, że MCI Capital sama z siebie nie generuje istotnych przepływów finansowych. Jednocześnie MCI Capital nie ponosi istotnych kosztów działalności, a głównym jego zobowiązaniem są wyemitowane obligacje.

Z powyższych powodów analiza wskaźnikowa również posiada swoją specyfikę. O ile wskaźnik zadłużenia w przypadku spółki można traktować standardowo (i znajduje się na bardzo komfortowych poziomach), to analizując wskaźniki płynności warto mieć na uwadze, że zobowiązania spółki dotyczą przede wszystkim obligacji, które można zakładać, że będą rolowane na kolejne okresy.

Wahania wyników MCI z kolei zaburzają nieco obraz spółki w zakresie obsługi długu. Wskaźnik informujący w jakim czasie spółka jest w stanie spłacić swoje zadłużenie finansowe ulega istotnym wahaniom właśnie w zależności od zmian wycen spółek portfelowych.

Analiza MCI dostarcza pewnych trudności, szczególnie w zakresie generowanych przez spółkę wyników finansowych. Niemniej, patrząc na strukturę bilansu, posiadane przez MCI aktywa oraz fakt ich finansowania głównie kapitałami własnymi, na 30 września 2017 r. sytuacja obligatariuszy wydaje się być komfortowa.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Wyhamowanie dynamiki sprzedaży mieszkań – raport DM Navigator

  13 lipca 2018
  Pierwsza połowa 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży wśród objętych raportem deweloperów. Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2 proc. mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można uznać za symboliczny.
  czytaj więcej
 • Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

  09 lipca 2018
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kwartał 2018 roku.
  czytaj więcej
 • Analiza Kancelarii Medius

  29 stycznia 2018
  Wzrost przychodów Kancelaria Medius osiąga przy zachowaniu wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie grupa dba o zachowanie odpowiedniej struktury finansowania czy płynności.
  czytaj więcej
 • Analiza Kredyt Inkaso

  15 stycznia 2018
  Sytuacja grupy pod względem poziomu zadłużenia, jak również płynności, wygląda poprawnie. Niepokój budzi długi okres, w którym jest w stanie spłacić zadłużenie finansowe netto z wypracowanych zysków operacyjnych.
  czytaj więcej

Emisje