sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Archicom zapowiada emisję obligacji

msd | 02 października 2023
Deweloper wyemituje niezabezpieczone zmiennokuponowe papiery dłużne z okresem spłaty ustalonym od dwóch do czterech lat.

Szczegółowe warunki oraz wartość emisji zostaną ustalone podczas rozmów z inwestorami oraz procesu budowy księgi popytu, wynika z zapowiedzi Archicomu.

Kierowana do inwestorów instytucjonalnych oferta zostanie przeprowadzona w ramach istniejącego programu do 350 mln zł.

Swoją ostatnią emisję obligacji Archicom przeprowadził pół roku temu, pozyskując wówczas 62 mln zł z dwuletniego długu oprocentowanego na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. 

Docelowo nowe papiery dewelopera trafią do obrotu ma GPW, gdzie znajdują się dwie starsze jego emisje. Lecz zależnie od serii, do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie lub wcale. 

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje