sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Arrinera przeciąga wykup obligacji

msd | 12 maja 2017
Spółka wciąż zrzuca odpowiedzialność na brokera i zapowiada rozliczenie wartych 2,05 mln zł obligacji, których termin spłaty minął w środę, z „nieznacznym opóźnieniem”.

Opóźnienie w wykupie Arrinera tłumaczy przedłużającymi się rozmowami z innym domem maklerskim, który mógłby przejąć rozliczenie obligacji, po tym jak KNF cofnęła zezwolenie HFT Brokers. Według spółki przeniesienie operacji do innego brokera podyktowane jest „uzasadnioną obawą o bezpieczeństwo transakcji”.

W przypadku gdy rozmowy dotyczące pośrednictwa przy wykupie obligacji będą się przedłużały, emitent rozważy możliwość dokonania wykupu samodzielnie, tak, aby wykup nastąpił nie później niż w dniu 10 czerwca 2017 r. – podano w komunikacie Arrinery.

Działalność maklerską HFT Brokers wygasić ma do 25 czerwca.

Spółka ponownie prosi obligatariuszy o kontakt i zaznacza, że do wykupu konieczne okazać się może przedstawienie zaświadczenia o stanie posiadanych obligacji wystawionego przez… HFT Brokers.

We wtorek wieczorem, dzień przed wyznaczonym terminem wykupu obligacji serii B, Arrinera poinformowała o zamiarze uplasowania nowego długu o wartości 2 mln zł.

Obligacje serii B zostały uplasowane dwa lata temu w ramach publicznej oferty memorandowej. Dług oprocentowany jest na 9,5 proc. Na rynku pierwotnym objęło go 78 inwestorów (72 osób fizycznych) i prawdopodobnie stan obligatariuszy nie zmienił się w sposób istotny, bo mimo wcześniejszych zapewnień, obligacje nie trafiły do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Arrinera S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje