poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

Arrinera wynegocjowała przedłużenie okresu spłaty obligacji

msd | 13 listopada 2017
Spółka porozumiała się z obligatariuszami w zakresie przesunięcia terminu wykupu uplasowanych w maju papierów serii C.

Chodzi o sześciomiesięczne obligacje na 2 mln zł, które w maju objęło 14 inwestorów, w tym 13 osób fizycznych. Ich bliższe warunki nie są znane. Tym razem Arrinera zobowiązała się dołożyć także zabezpieczenie długu.

(…) w związku z przeprowadzonymi negocjacjami obligacje serii C nie zostaną wykupione przez spółkę w dniu 10 listopada 2017 r. W ciągu najbliższych dni emitent podpisze z obligatariuszami obligacji serii C aneksy do umów nabycia obligacji przedłużające termin wykupu obligacji. Obligacje serii C zostaną dodatkowo zabezpieczone – poinformowano w komunikacie bieżącym.

Papiery serii C Arrinera uplasowała w maju, gdy mijał termin spłaty pochodzącej z publicznej emisji serii B na 2,05 mln zł. Ostatecznie do spłaty zadłużenia doszło, ale dopiero w czerwcu, czego przyczyną – według spółki – miała być utrata licencji maklerskiej przez HFT Brokers, dom maklerski pełniący rolę oferującego, a później prowadzący ewidencję serii B.

W czerwcu Arrinera przydzieliła także warte 1,69 mln zł papiery serii D. Prywatną emisję objęły cztery podmioty.

Więcej wiadomości o Arrinera S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje