niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Atal przydzielił obligacje o wartości 260 mln zł

msd | 30 października 2023
Dwuletnie papiery dewelopera trafiły do 53 inwestorów, w tym 60 mln zł objęła fundacja Zbigniewa Juroszka, większościowego akcjonariusza Atalu.

Za dwuletnie niezabezpieczone obligacje Atal zobowiązany jest płacić WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży, której wysokość obniżono o 0,5 pkt proc. w stosunku do emisji z maja tego roku.

Pozyskane wpływy deweloper zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupem gruntów.

5 października Atal wykupił w terminie obligacje o wartości 120 mln zł. Dzień później ruszył z wartą 260 mln zł emisją, która trwała do 10 października, ale uplasowane w niej papiery ostatecznie przydzielono dopiero w miniony piątek, 27 października.

Wśród 53 inwestorów, którzy objęli nowe papiery, znalazła się także fundacja założyciela i prezesa Atalu. I to o tyle interesujące, że do tej pory na ogół spółka kierowała do niego osobne emisje. 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Atalu z terminami wykupu w maju 2024 r. i maju 2025 r. Pomimo upływu pięciu miesięcy od wprowadzenia do obrotu, papierami wciąż nie handlowano.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje