środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Atal wykupił obligacje od prezesa firmy

ems | 09 stycznia 2018
Chodzi o nienotowaną serię Z o wartości 35 mln zł, których termin zapadalności ustalono na 21 grudnia br. Papiery wykupiono we wtorek.

Obligacje wyemitowano w grudniu 2016 r. z rentownością ustalona na 3,5 proc. Cała emisja została skierowana do Zbigniewa Juroszka, prezesa spółki, a celem emisji było „finansowanie bieżącej działalności”.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Atalu o terminach zapadalności do maja 2018 r. do października 2019 r. oprocentowanych od 1,7 pkt proc. do 2,39 pkt proc. ponad WIBOR (3,51-4,20 proc.). Również w ich wypadku Atal ma prawo do wykupu papierów przed terminem, ale za dodatkową premią dla obligatariuszy.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje