poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Atal wykupił obligacje od prezesa firmy

ems | 09 stycznia 2018
Chodzi o nienotowaną serię Z o wartości 35 mln zł, których termin zapadalności ustalono na 21 grudnia br. Papiery wykupiono we wtorek.

Obligacje wyemitowano w grudniu 2016 r. z rentownością ustalona na 3,5 proc. Cała emisja została skierowana do Zbigniewa Juroszka, prezesa spółki, a celem emisji było „finansowanie bieżącej działalności”.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Atalu o terminach zapadalności do maja 2018 r. do października 2019 r. oprocentowanych od 1,7 pkt proc. do 2,39 pkt proc. ponad WIBOR (3,51-4,20 proc.). Również w ich wypadku Atal ma prawo do wykupu papierów przed terminem, ale za dodatkową premią dla obligatariuszy.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

 • Atal miał 293,6 mln zł gotówki na koniec marca

  23 maja 2018
  Sytuacja płynnościowa deweloperskiej grupy pozostawała więcej niż satysfakcjonująca, choć ponad połowa posiadanych środków pieniężnych leżała na rachunkach powierniczych. Zadłużenie również nie budziło zastrzeżeń, choć w kolejnych okresach prawdopodobnie ono wzrośnie.
  czytaj więcej
 • Atal pozyskał 70 mln zł

  27 kwietnia 2018
  Deweloper uplasował trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii AH, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje