piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Baltona nie wypłaciła pierwszego kuponu

msd | 27 marca 2020
Spółka nie przekazała około 5,96 mln zł odsetek od obligacji serii A i B, które w październiku ubiegłego roku objęło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Brak płatności kuponu od wartych 175 mln zł papierów serii A i B Baltona tłumaczy ograniczeniem działalności, wynikającym z panującej epidemii koronawirusa. 

Jak przypomina spółka, brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji, co uprawnia PPL do żądania natychmiastowego wykupu.

Z komunikatu Baltony wynika również, że spółka „oczekuje na stanowisko PPL”.

Warte 175 mln zł 15-miesięczne papiery serii A i B zostały wyemitowane przez Baltonę w październiku ubiegłego roku i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Obie emisje w całości trafiły do PPL i były elementem umowy inwestycyjnej zakładającej, że Baltona zostanie przejęta przez PPL, do czego ostatecznie doszło przed miesiącem.

Baltona to spółka zajmująca się handlem wolncłowym, między innymi w portach lotniczych.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje