piątek, 22 października 2021

Newsroom

Bank Millennium ma zgodę na rozpoczęcie działalności banku hipotecznego

msd | 21 maja 2021
Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Millennium Bank Hipoteczny, którego jedynym akcjonariuszem jest Bank Millennium.

Zgoda na rozpoczęcie działalności przez Millennium BH jest następstwem wydanego przez KNF w czerwcu ubiegłego roku zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego. O jego założenie Bank Millennium zabiegał co najmniej od połowy 2018 r.

Millennium BH będzie piątym bankiem hipotecznym na polskim rynku, po instytucjach kontrolowanych przez ING, mBank, Pekao oraz PKO BP.

Co do zasady istotna część finansowania banków hipotecznych opierać się ma o listy zastawne, będące rodzajem obligacji, ale zabezpieczonych wierzytelnościami z udzielonych przez te banki kredytów. Dlatego listy zastawne uważane są za dług niskiego ryzyka. Ponadto, banki hipoteczne chętnie emitują też krótkoterminowe niezabezpieczone obligacje, zwykle o kilkumiesięcznych terminach spłaty.

Na Catalyst znajduje się 49 serii listów zastawnych wyemitowanych przez wszystkie cztery działające operacyjnie banki hipoteczne. Łączna wartość tych papierów to ponad 22,4 mld zł. Mimo tego, do transakcji nimi nie dochodzi praktycznie wcale.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst