niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Bank Millennium wykaże stratę w III kwartale

msd | 07 października 2021
Bank zapowiada utworzenie w ciężar wyników minionego kwartału 451,8 mln zł dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

Dodatkowe rezerwy spowodują, że Bank Millennium wykaże ujemny wynik netto w III kwartale, mimo osiągnięcia – jak podaje – „dobrych wyników operacyjnych”.

„Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez bank” – wyjaśnił Bank Millennium.

Obok 451,8 mln zł rezerw na własnych portfel bank zawiąże też 74,3 mln zł rezerw na portfel hipotek udzielonych przeszłości przez Euro Bank. Te jednak nie wpłyną na wynik finansowy, ponieważ w momencie przejęcia Bank Millennium zapewnił sobie u sprzedającego, francuskiego Societe Generale, gwarancję ryzyka kredytowego i zwolnienie z odpowiedzialności w przypadku walutowych hipotek Euro Banku. 

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał Bank Millennium opublikuje 26 października.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanego długu Banku Millennium o łącznej wartości 1,53 mld zł. Do handlu nimi dochodzi jednak dość rzadko, między innymi z powodu nominału sięgającego po 500 tys. zł dla każdej z obligacji.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst