niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Bank Millennium zawiązuje kolejne rezerwy i zapowiada stratę w I kw.

msd | 15 kwietnia 2021
Bank utworzy 512 mln zł rezerw związanych z ryzykiem prawnym walutowych kredytów hipotecznych w ciężar wyników za I kwartał, który spodziewa się zamknąć ze stratą netto.

Utworzone w I kwartale rezerwy (512 mln zł) podniosą całkowitą wartość rezerw banku na ryzyko prawne frankowych hipotek do około 1,4 mld zł.

„Znaczące rezerwy, wyższe niż w IV kwartale 2020 r., odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka” – podał Bank Millennium.

Na koniec 2020 r. walutowe hipoteki banku warte były 3,2 mld CHF (bez przejętego EuroBanku) i stanowiły około 17,4 proc. całego portfela kredytowego. Wobec banku toczyło się natomiast ponad 5 tys. indywidualnych pozwów o kredyty w CHF.

Na skutek frankowych rezerw oraz wyższych kosztów ryzyka grupa Banku Millennium miała w ubiegłym roku ledwie 23 mln zł zysku netto wobec 561 mln zł w 2019 r. 

Sprawozdanie za I kwartał Bank Millennium zobowiązał się opublikować 11 maja.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium o łącznej wartości 1,53 mld zł. Obie sprzedający kwotują poniżej nominału (99,39 i 99,45 proc.), lecz jego wartość to wysokie 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst