sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Bank Pekao szykuje się do emisji zrównoważonych obligacji

msd | 14 listopada 2023
Bank opublikował Sustainable Finance Framework, dokument określający, że wpływy z przyszłych emisji długu trafią między innymi na finansowanie OZE, zielonych budynków i czystego transportu.

Opublikowany przez Pekao dokument daje bankowi możliwość emitowanie obligacji zielonych, zrównoważonych lub społecznych, które wchodziłyby w skład zapowiedzianego dwa tygodnie temu wieloletniego programu EMTN o wartości do 5 mld euro.

Zgodnie z założonymi kryteriami, wpływy z emitowanych przez Pekao obligacji trafić miałyby między innymi na finansowanie OZE, zielonych budynków, czystego transportu, efektywności energetycznej, czy zapobieganiu zanieczyszczeniom. Ponadto, bank mógłby też przeznaczyć na wpływy na jeden z dwóch celów społecznych – poprawę dostępu do podstawowej infrastruktury oraz do opieki medycznej.

Przyjęty przez Bank Pekao dokument Sustainable Finance Framework uzyskał opinię agencji Sustainalytics.

Według niedawnych zapowiedzi władz Pekao, bank może przeprowadzić w tym roku jedną emisję obligacji, nie precyzując na razie rynku, na jakim zostałaby ona zrealizowana. Docelowo jednak w średnim i dłuższym terminie bank zamierza finansować się na rynku europejskim (w Polsce w tym roku Pekao uplasowało już trzy emisje na 1,85 mld zł).

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu Banku Pekao, w tym cztery z nich to papiery podporządkowane z lat 2017-2019. Najczęściej do transakcji dochodzi serią PEO1027, ponieważ w jej przypadku jednostkowy nominał wynosi tysiąc złotych (500 tys. zł dla sześciu pozostałych serii). Przy 1,52 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i już minionej opcji spłaty obligacje te wyceniane są we wtorek na 99,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst