niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Bank Pekao wypłaci 842,5 mln zł dywidendy

msd | 19 lipca 2021
Do akcjonariuszy Banku Pekao trafi 74,8 proc. zysku netto za 2020 r., choć i spełnia on kryteria do wypłaty 100 proc. zysku.

Bank przeznaczy na dywidendę 842,5 mln zł, ponieważ na tyle pozwala mu wcześniejsza warunkowa decyzja walnego zgromadzenia. Pozostałe 283,9 mln zł trafi zaś na kapitał rezerwowy. Same współczynniki kapitałowe oraz stanowisko KNF pozwalałoby bankowi na wypłatę całego zysku za 2020 r.

– Jesteśmy bankiem o wysokim wskaźniku dywidendowym. Wyjątkowo nie wypłaciliśmy dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią. Dziś, wracamy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. A nasza silna pozycja kapitałowa pozwoliła nam założyć w naszej strategii do 2024 roku wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku, w każdym roku jej obowiązywania. Przy tym oferujemy również inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu – powiedział Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, cytowany w komunikacie. 

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 29 września.

Na koniec I kwartału łączny współczynnik kapitałowy grupy Banku Pekao wynosił 18,5 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 sięgał 16,6 proc. Jednostkowy TCR to zaś 20,5 proc. 

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Banku Pekao. Najkrótsze i najbardziej płynne z nich papiery PEO1027 kwotowane są przez sprzedającego po 101 proc. nominału. Kupujący mógłby więc wprawdzie liczyć na 1,57 proc. rentowności brutto do wykupu, ale przy sporym prawdopodobieństwie wcześniejszej spłaty – od 31 października 2022 r. bank ma prawo do przedterminowego wykupu (rentowność spadłaby wówczas do 0,82 proc.).

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje