wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

Banku Millennium ma wyrównać Erbudowi straty na opcjach walutowych

msd | 25 listopada 2021
Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, wskutek którego budowlana spółka ma otrzymać około 100 mln zł od Banku Millennium.

Wartość sporu dotyczącego strat Erbudu na opcjach walutowych w 2008 r. to 71,1 mln zł, lecz sąd uwzględnił apelację spółki w części, zasądzając na jej rzecz 51,4 mln zł. Łącznie z odsetkami do Erbudu miałoby jednak wpłynąć około 100 mln zł, wynika z szacunków spółki.

„Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez spółkę. Propozycja banku wynikała ze zgłoszonej przez spółkę potrzeby uzyskania zabezpieczenia adekwatnego do jej sytuacji. Zdaniem spółki produkt nie był optymalnie dopasowany do potrzeb spółki” – przypomniał Erbud.

Wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Bank Millennium może wnieść od niego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Decyzję w tej sprawie podejmie dopiero po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, wynika z komunikatu banku.

Przegrana przez Bank Millennium proces obciąży jego wyniki za IV kwartał pełną kwotą 102,7 mln zł, ponieważ do tej pory bank nie tworzył żadnej rezerwy na tę sprawę.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Erbudu z terminem wykupu w 2025 r. Za uplasowane dwa miesiące temu papiery o wartości 75 mln zł spółka płaci WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. W czwartek rano rynek kwotuje je na 100,81/102,31 proc. (bid/ask), ale bez żadnych transakcji.

Tymczasem na wieść o wygranej z Bankiem Millennium sprawie notowania akcji Erbudu rosną o ponad 6 proc.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A., Erbud S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst