niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

Benefit Partners ruszył z publiczną emisją obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 21 listopada 2017
Spółka wspomagająca działalność Benefit Systems, dostawcy programu MultiSport, proponuje 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M za czteroletnie zabezpieczone papiery z coroczną 15-proc. amortyzacją.

Benefit Partners Sp. z o.o., to podmiot trudniący się dzierżawą sprzętu sportowego do klubów fitness, objętych programem MultiSport, które są zarządzane przez podmioty należące do giełdowej grupy Benefit Systems lub z nią współpracujące. Aktualnie, po dokapitalizowaniu z I półrocza, Benefit Systems posiada pośrednio 47,5 proc. udziałów w spółce. Pozostałe udziały w Benefit Partners należą zaś do spółki Cal Capital (47,5 proc.), także powiązanej z Benefit Systems, oraz Zbigniewa Tatysa, prezesa zarządu (5 proc.).

W ramach publicznej memorandowej oferty Benefit Partners oferuje obligacje warte do 10 mln zł. Pozyskane środki zamierza przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, który oddany zostanie w dzierżawę.

Oferowane papiery mają czteroletni okres wykupu, ale emitent zobowiązuje się spłacać co roku po 15 proc. pierwotnej wartości emisji. Niezależnie od tego, spółce przysługiwać będzie też opcja przedterminowego wykupu, możliwa do realizacji począwszy od dnia wypłaty kuponu za IV okres odsetkowy. Za wcześniejszą spłatę obligatariusze zostaliby wynagrodzeni dodatkową premią, której wysokość (początkowo 1 proc. nominału) z każdym kolejnym okresem odsetkowym systematycznie maleje.

Obligacje Benefit Partners zostaną zabezpieczone cesją należności z umów dzierżawy sprzętu sportowego, zastawem na tym sprzęcie, a także zastawem na prawach z rachunku bankowego. Ponadto, emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji (ograniczone do sprzętu sportowego). Zabezpieczenia te obejmują cały wart 60 mln zł program emisji, w ramach którego spółka wypuściła dotychczas papiery na 15 mln zł.

Oprócz zabezpieczeń, obligatariuszy chronić mają też ustanowione kowenanty. Wśród szeregu typowych zapisów emitent zobowiązuje się między innymi, że jego kapitały własne nie przyjmą wartości ujemnej, a udział podmiotów z grupy Benefit Systems w jego kapitale nie spadnie poniżej 30 proc. Dodatkowo, wskaźnik nadzabezpieczenia (suma wartości sprzętu sportowego i 115 proc. kwoty na rachunku celowym do całkowitego zadłużenia w ramach programu emisji obligacji) nie może spaść poniżej 115 proc., a sprzęt wydzierżawiony do podmiotów z grupy Benefit Systems stanowił będzie co najmniej 85 proc. przedmiotu zabezpieczenia.

Zapisy na obligacje Benefit Partners przyjmowane są od 21 listopada do 8 grudnia przez Michael / Ström Dom Maklerski. By wziąć udział w emisji należy zapisać się na kwotę co najmniej 25 tys. zł.

Docelowo spółka zamierza wprowadzić papiery do obrotu na Catalyst, gdzie aktualnie notowane są dwie serie długu Benefit Systems. Pochodzące z 2015 i 2016 r. trzyletnie papiery oprocentowane są odpowiednio na 1,35 i 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Naszym zdaniem

Pomimo kilkuletniej historii Benefit Partners dopiero w 2017 r. na dobre rozpoczął istotny wzrost skali działalności, co finansowane jest między innymi środkami z przeprowadzonego w I półroczu dokapitalizowania oraz realizowanego właśnie programu emisji obligacji. Jest wiec nieco za wcześnie na ocenę efektów wzrostu skali biznesu. W każdym razie na koniec I półrocza spółka pozostawała ponadprzeciętnie zadłużona, gdyż jej zobowiązania (w większości finansowe) stanowiły 76 proc. aktywów, a dług netto (11,9 mln zł) pokrywał 2,27x kapitałów własnych. Lepiej wypadała natomiast relacja długu netto do 12-miesięcznego wyniku EBITDA (3,46x). Wartości te nie uwzględniały jeszcze zamkniętej w lipcu emisji obligacji serii A na 15 mln zł (4,15 pkt proc. marży na cztery lata, także z amortyzacją).

Ogółem można się spodziewać, że aktualny poziom zlewarowania Benefit Partners jest wyższy, do czego dojdzie także i zadłużenie z tytułu nowej emisji. Na efekty wzrostu biznesu przyjdzie poczekać, ale w tym konkretnym przypadku wydaje się, że są one wysoce prawdopodobne. Mocną stroną spółki jest bowiem współpraca z podmiotami z grupy Benefit Systems. Praktycznie gwarantuje ona emitentowi klientów, najpewniej płatników ponadprzeciętnej jakości, jeśli wziąć pod uwagę współpracę w ramach grupy. To o tyle ważne, że charakterystyka działalności spółki opiera się na stałym dopływie gotówki z realizowanych umów dzierżawy.

Wartym uwagi jest też fakt, że Benefit Systems jest nie tylko akcjonariuszem emitenta, ale także wspiera jego rozwój pożyczkami (9,2 mln zł nominału na koniec września).

Kredyt zaufania, jakim muszą obdarzyć spółkę inwestorzy rozważający udział w emisji, wydaje się wyraźnie niższy niż w przypadku większości emisji memorandowych, co gołym okiem widać i po kuponie. Z drugiej strony 4 pkt proc. marży, to tyle co w ostatnich publicznych emisjach proponował GetBack, a wcześniej także choćby Ghelamco. Portfele większości inwestorów pełne są już jednak długu windykatorów i deweloperów. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje