czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Benefit Partners ruszył z publiczną emisją obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 21 listopada 2017
Spółka wspomagająca działalność Benefit Systems, dostawcy programu MultiSport, proponuje 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M za czteroletnie zabezpieczone papiery z coroczną 15-proc. amortyzacją.

Benefit Partners Sp. z o.o., to podmiot trudniący się dzierżawą sprzętu sportowego do klubów fitness, objętych programem MultiSport, które są zarządzane przez podmioty należące do giełdowej grupy Benefit Systems lub z nią współpracujące. Aktualnie, po dokapitalizowaniu z I półrocza, Benefit Systems posiada pośrednio 47,5 proc. udziałów w spółce. Pozostałe udziały w Benefit Partners należą zaś do spółki Cal Capital (47,5 proc.), także powiązanej z Benefit Systems, oraz Zbigniewa Tatysa, prezesa zarządu (5 proc.).

W ramach publicznej memorandowej oferty Benefit Partners oferuje obligacje warte do 10 mln zł. Pozyskane środki zamierza przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, który oddany zostanie w dzierżawę.

Oferowane papiery mają czteroletni okres wykupu, ale emitent zobowiązuje się spłacać co roku po 15 proc. pierwotnej wartości emisji. Niezależnie od tego, spółce przysługiwać będzie też opcja przedterminowego wykupu, możliwa do realizacji począwszy od dnia wypłaty kuponu za IV okres odsetkowy. Za wcześniejszą spłatę obligatariusze zostaliby wynagrodzeni dodatkową premią, której wysokość (początkowo 1 proc. nominału) z każdym kolejnym okresem odsetkowym systematycznie maleje.

Obligacje Benefit Partners zostaną zabezpieczone cesją należności z umów dzierżawy sprzętu sportowego, zastawem na tym sprzęcie, a także zastawem na prawach z rachunku bankowego. Ponadto, emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji (ograniczone do sprzętu sportowego). Zabezpieczenia te obejmują cały wart 60 mln zł program emisji, w ramach którego spółka wypuściła dotychczas papiery na 15 mln zł.

Oprócz zabezpieczeń, obligatariuszy chronić mają też ustanowione kowenanty. Wśród szeregu typowych zapisów emitent zobowiązuje się między innymi, że jego kapitały własne nie przyjmą wartości ujemnej, a udział podmiotów z grupy Benefit Systems w jego kapitale nie spadnie poniżej 30 proc. Dodatkowo, wskaźnik nadzabezpieczenia (suma wartości sprzętu sportowego i 115 proc. kwoty na rachunku celowym do całkowitego zadłużenia w ramach programu emisji obligacji) nie może spaść poniżej 115 proc., a sprzęt wydzierżawiony do podmiotów z grupy Benefit Systems stanowił będzie co najmniej 85 proc. przedmiotu zabezpieczenia.

Zapisy na obligacje Benefit Partners przyjmowane są od 21 listopada do 8 grudnia przez Michael / Ström Dom Maklerski. By wziąć udział w emisji należy zapisać się na kwotę co najmniej 25 tys. zł.

Docelowo spółka zamierza wprowadzić papiery do obrotu na Catalyst, gdzie aktualnie notowane są dwie serie długu Benefit Systems. Pochodzące z 2015 i 2016 r. trzyletnie papiery oprocentowane są odpowiednio na 1,35 i 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Naszym zdaniem

Pomimo kilkuletniej historii Benefit Partners dopiero w 2017 r. na dobre rozpoczął istotny wzrost skali działalności, co finansowane jest między innymi środkami z przeprowadzonego w I półroczu dokapitalizowania oraz realizowanego właśnie programu emisji obligacji. Jest wiec nieco za wcześnie na ocenę efektów wzrostu skali biznesu. W każdym razie na koniec I półrocza spółka pozostawała ponadprzeciętnie zadłużona, gdyż jej zobowiązania (w większości finansowe) stanowiły 76 proc. aktywów, a dług netto (11,9 mln zł) pokrywał 2,27x kapitałów własnych. Lepiej wypadała natomiast relacja długu netto do 12-miesięcznego wyniku EBITDA (3,46x). Wartości te nie uwzględniały jeszcze zamkniętej w lipcu emisji obligacji serii A na 15 mln zł (4,15 pkt proc. marży na cztery lata, także z amortyzacją).

Ogółem można się spodziewać, że aktualny poziom zlewarowania Benefit Partners jest wyższy, do czego dojdzie także i zadłużenie z tytułu nowej emisji. Na efekty wzrostu biznesu przyjdzie poczekać, ale w tym konkretnym przypadku wydaje się, że są one wysoce prawdopodobne. Mocną stroną spółki jest bowiem współpraca z podmiotami z grupy Benefit Systems. Praktycznie gwarantuje ona emitentowi klientów, najpewniej płatników ponadprzeciętnej jakości, jeśli wziąć pod uwagę współpracę w ramach grupy. To o tyle ważne, że charakterystyka działalności spółki opiera się na stałym dopływie gotówki z realizowanych umów dzierżawy.

Wartym uwagi jest też fakt, że Benefit Systems jest nie tylko akcjonariuszem emitenta, ale także wspiera jego rozwój pożyczkami (9,2 mln zł nominału na koniec września).

Kredyt zaufania, jakim muszą obdarzyć spółkę inwestorzy rozważający udział w emisji, wydaje się wyraźnie niższy niż w przypadku większości emisji memorandowych, co gołym okiem widać i po kuponie. Z drugiej strony 4 pkt proc. marży, to tyle co w ostatnich publicznych emisjach proponował GetBack, a wcześniej także choćby Ghelamco. Portfele większości inwestorów pełne są już jednak długu windykatorów i deweloperów. 

 • Benefit Systems z niewielkim długiem netto

  07 listopada 2018
  W kasie grupy ubyło 49 mln zł i w efekcie środki pieniężne – wciąż wysokie po ostatniej emisji akcji – nie pokrywały już całości zobowiązań finansowych. Natomiast wskaźnik płynności gotówkowej utrzymał się na ponadprzeciętnym poziomie.
  czytaj więcej
 • Benefit Partners podwoił zobowiązania w I półroczu

  28 września 2018
  W sześć miesięcy wartość zobowiązań spółki wzrosła z 40,5 mln zł do 81,2 mln zł. Z powodu wzrostu kosztów obsługi zadłużenia miała jednak stratę. Pomimo dokapitalizowania jej kapitały własne spadły więc do niskich 2,5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Benefit Systems wyda do 51 mln zł na skup akcji

  12 września 2018
  Operator kart MultiSport proponuje akcjonariuszom skup do 46,4 tys. własnych akcji po cenie 1,1 tys. zł za sztukę. Rozliczenie transakcji nastąpi jeszcze we wrześniu.
  czytaj więcej
 • Grupa Benefit Systems bez długu netto

  27 sierpnia 2018
  Operator kart MultiSport miał na koniec czerwca więcej środków pieniężnych niż zobowiązań finansowych. To najpewniej stan przejściowy, bo wysokie zasoby gotówkowe pochodziły ze sprzedaży własnych oraz emisji nowych akcji, które mają sfinansować dalszy rozwój, także zagraniczny.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje