niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Best przeszacował wartość wierzytelności o 26,2 mln zł w dół

msd | 15 kwietnia 2019
Windykator ostrzegł, że aktualizacja wartości posiadanych portfeli wierzytelności obciąży jego zysk netto za 2018 r. Publikację sprawozdania rocznego przesunął zaś o dwa tygodnie.

Zarząd Best informuje, że w związku z trwającym badaniem sprawozdań finansowych jednostek zależnych za 2018 rok, powziął informacje na temat dokonania przez te jednostki aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności – poinformowała spółka.

Wartość przeszacowania to 26,2 mln zł, czyli – jak podaje Best – 2,5 proc. w stosunku do wartości wierzytelności opublikowanej w styczniu. Wówczas, przy okazji informacji o spłatach i nakładach, windykator szacował, że na koniec 2018 r. miał 1,06 mld zł pakietów, w tym 971,1 mln zł należnych grupie Best.

Przeszacowanie ma negatywnie wpłynąć na skonsolidowany zysk netto Bestu. Po trzech kwartałach windykator wykazywał 49,6 mln zł wyniku netto na poziomie grupy.

Jednocześnie Best przesunął termin publikacji rocznego sprawozdania finansowego z 15 do 30 kwietnia.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do 2022 r. Najdłuższe z nich wyceniane są z 7,5-7,8 proc. rentowności brutto.

W marcu Best wykupił w terminie obligacje o wartości 35 mln zł. To jedyny wykup papierów dłużnych, który przypadał windykatorowi na ten rok.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Stagnacja spłat w Beście

  15 lipca 2019
  Windykacyjna grupa otrzymała 123,1 mln zł wpłat od dłużników w I półroczu wobec 127,3 mln zł przed rokiem. Best wciąż niechętnie inwestuje w nowe pakiety wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso ustanowiło pierwszy pakiet zabezpieczeń obligacji

  11 czerwca 2019
  Ustanowiony zastaw, a także kolejne, które spółka ma w planie, mają chronić nie tylko właścicieli nowych obligacji z kwietniowej emisji refinansującej na 210 mln zł, ale także obligatariuszy 10 starszych serii, emitowanych jako niezabezpieczone.
  czytaj więcej
 • NWZ Kredyt Inkaso wyraziło zgodę na zabezpieczenie obligacji, mimo sprzeciwu Bestu

  31 maja 2019
  Czwartkowe NWZ Kredyt Inkaso przegłosowało uchwałę w sprawie ustanowienia zabezpieczeń dla obligacji na aktywach do 375 mln zł. Best głosował przeciwko uchwale, choć – jak zapewnia – nie jest przeciwny ustanowieniu zabezpieczeń, ale chce poznać bliższe informacje o obciążanym majątku.
  czytaj więcej
 • Best się delewaruje

  28 maja 2019
  Na koniec marca dług netto sięgał 1,11x kapitału własnego, co jest obecnie najniższym poziomem wśród firm windykacyjnych, które przeprowadzały w przeszłości publiczne emisje obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje