czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Best przeszacował wartość wierzytelności o 26,2 mln zł w dół

msd | 15 kwietnia 2019
Windykator ostrzegł, że aktualizacja wartości posiadanych portfeli wierzytelności obciąży jego zysk netto za 2018 r. Publikację sprawozdania rocznego przesunął zaś o dwa tygodnie.

Zarząd Best informuje, że w związku z trwającym badaniem sprawozdań finansowych jednostek zależnych za 2018 rok, powziął informacje na temat dokonania przez te jednostki aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności – poinformowała spółka.

Wartość przeszacowania to 26,2 mln zł, czyli – jak podaje Best – 2,5 proc. w stosunku do wartości wierzytelności opublikowanej w styczniu. Wówczas, przy okazji informacji o spłatach i nakładach, windykator szacował, że na koniec 2018 r. miał 1,06 mld zł pakietów, w tym 971,1 mln zł należnych grupie Best.

Przeszacowanie ma negatywnie wpłynąć na skonsolidowany zysk netto Bestu. Po trzech kwartałach windykator wykazywał 49,6 mln zł wyniku netto na poziomie grupy.

Jednocześnie Best przesunął termin publikacji rocznego sprawozdania finansowego z 15 do 30 kwietnia.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do 2022 r. Najdłuższe z nich wyceniane są z 7,5-7,8 proc. rentowności brutto.

W marcu Best wykupił w terminie obligacje o wartości 35 mln zł. To jedyny wykup papierów dłużnych, który przypadał windykatorowi na ten rok.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje