poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Biomax nie wykupił obligacji

msd | 11 stycznia 2017
Biotechnologiczna spółka nie przekazała środków na wykup wygasających w środę obligacji serii A, które zostały uplasowane w lipcu 2014 r. w ramach publicznej oferty bezprospektowej.

Chodzi o warte 2,088 mln zł 30-miesięczne obligacje, które były oprocentowane na stałe 9,5 proc. rocznie. Biomax wyemitował je w ramach memorandowej oferty publicznej, z której chciał pozyskać do 6 mln zł. Ostatecznie, po wydłużeniu zapisów z dwóch do czterech tygodni, spółka tylko nieznacznie przekroczyła ustalony na poziomie 2 mln zł próg dojścia emisji do skutku. 

Niewykupione w terminie papiery zabezpieczone są zastawem rejestrowym na 13 mln akcji Biomaksu. 

- Zarząd emitenta chce przeprosić obligatariuszy za zaistniałą sytuację i dołoży wszelkich starań aby wykup obligacji wraz z wszystkim odsetkami nastąpił jak najszybciej przed dniem 10 marca 2017 r. – poinformowano w komunikacie spółki.

Już wcześniej spółka kilkukrotnie spóźniała się z wypłatą kuponu od obligacji serii A, zaś 31 października ubiegłego roku nie wykupiła w terminie papierów serii B na 0,47 mln zł.

- Zgodnie z informacjami otrzymanymi od zarządu obligatariusze zaakceptowali wykup obligacji (chodzi o serię B – dop. red.) do końca marca 2017 r. wraz z wypłatą odsetek ustawowych za zwłokę – napisano w niedawnej analizie sytuacji finansowej Biomaksu, którą na zlecenie spółki przygotował Salwix.

Wspomniany wyżej raport mający ocenić kondycję spółki powstał z powodu zawieszenia obrotu akcjami Biomaksu. Jego sporządzenie oraz zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą (dzień po sporządzeniu analizy zawarto ją z Salwiksem właśnie) mogłoby otwierać spółce drogę do wznowienia notowań. To zaś jest z kolei warunkiem dokapitalizowania Biomaksu przez zewnętrznego inwestora, który do 10 marca może objąć 31 mln nowych akcji, emitowanych prawdopodobnie po cenie nominalnej w wysokości 0,1 zł.

Tak czy inaczej, pozyskanie 3,1 mln zł z emisji nowych akcji nie wystarczyłoby nawet na pokrycie wymagalnych zobowiązań. Oprócz dwóch serii obligacji Biomax zalega też z płatnościami wobec ZUS-u, urzędu skarbowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy wreszcie z płatnościami wynagrodzeń.

W opinii doradcy, który sporządził analizę sytuacji gospodarczej Biomaksu, na dzień sporządzenia raportu nie istnieje możliwość kontynuowania działalności operacyjnej przez spółkę. Sama spółka stoi zaś na stanowisku, że zapowiadane dokapitalizowanie będzie dopiero pierwszym zastrzykiem gotówki, a pozyskany inwestor ma objąć też kolejne emisje.

- Ze względu na aktualny brak środków na prowadzenie działalności i brak jakichkolwiek informacji na temat nowego inwestora nie jesteśmy w stanie ocenić perspektyw rozwoju spółki. W przypadku braku szybkiego dokapitalizowania spółki należy oczekiwać , że zarząd Biomax S.A. zgłosi wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji lub wniosek o upadłość spółki lub któryś z wierzycieli złoży wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta – podsumował Salwix w raporcie z 29 grudnia, który Biomax opublikował z półtoratygodniowym opóźnieniem.

 

Więcej wiadomości o Biomax S.A.

 • Podsumowanie tygdnia: 130 mln zł na start

  13 stycznia 2017
  Już nie tylko prasa i przedstawiciele firm pożyczkowych krytykują resort sprawiedliwości za projekt ustawy antylichwiarskiej, ale także inne resorty i urzędy. Czy to wystarczy, by wyciągnąć branżę z potencjalnych tarapatów?
  czytaj więcej
 • Biomax nie wykupił obligacji

  03 listopada 2016
  Spółka nie spłaciła 18-miesięcznych papierów dłużnych serii B, których termin wykupu przypadał na 31 października – dowiedzieliśmy się od jednego z obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Biomax nie wypłacił odsetek w terminie

  15 lipca 2016
  Spółka nie przekazała kuponu od wartych 2,088 mln zł obligacji serii A, które zostały uplasowane dwa lata temu w ramach publicznej emisji memorandowej. W Biomaksie usłyszeliśmy, że płatność nastąpi przed weekendem.
  czytaj więcej
 • Biomax wypłacił zaległe odsetki

  13 stycznia 2016
  Spółka przekazała we wtorek odsetki, która powinna była zapłacić dzień wcześniej. Tłumaczy się przyczynami technicznymi.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje