wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Bocian wyemitował obligacje o wartości 22,8 mln zł

msd | 18 października 2021
Należąca do pożyczkowej grupy spółka celowa Everest Capital wyemitowała trzyletnie obligacje, które nie trafią do obrotu na Catalyst.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Ministerstwo Sprawiedliwości chce odciąć firmy pożyczkowe od obligacji

  24 listopada 2021
  Obok drastycznego obniżenia limitu kosztów pozaodsetkowych, resort sprawiedliwości zamierza też pozbawić instytucje pożyczkowe możliwości finansowania papierami dłużnymi. Autorzy projektowanych przepisów niespecjalnie silą się na jakąkolwiek argumentację.
  czytaj więcej
 • UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Bociana

  23 listopada 2021
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada, czy umowy leasingu zwrotnego zawierane przez spółki działającą pod marką Bocian stanowią próbę obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego i narzuconego przez nie limitu kosztów pozaodsetkowych.
  czytaj więcej
 • Bocian rośnie, ale w leasingu zwrotnym

  13 września 2021
  Zwiększenie portfela należności pożyczkowej grupy Everest wymagało wzrostu zobowiązań finansowych w II kwartale. Obligacyjny wskaźnik zadłużenia osiągnął nienotowaną dotąd wartość, aczkolwiek nadal dzieliło go jeszcze sporo od przyjętego limitu. Tymczasem od 1 lipca Bocian stanął przed szansą na poprawę rentowności.
  czytaj więcej
 • Lepsze wyniki Bociana

  11 czerwca 2021
  Pomimo dalszych pandemicznych ograniczeń, firma pożyczkowa zwiększyła przychody i zyski w I kwartale. Kwestię tegorocznych wykupów obligacji rozwiązała wprawdzie w kwietniu, ale prawdopodobnie pochwaliła się tym już w bilansie marcowym, a nawet i skorygowanym grudniowym.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje