poniedziałek, 16 grudnia 2019

Newsroom

BondSpot uruchomił na Catalyst segment PRIME dla wybranych obligacji

msd | 05 lutego 2019
Należąca do Giełdy Papierów Wartościowych spółka BondSpot, która organizuje rynek hurtowego obrotu obligacjami, uruchomiła specjalny segment rynku dla dużych emisji spółek z ratingiem.

Segment PRIME, który ruszył na początku lutego, ma być specjalną częścią wyodrębnioną w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowaną przez BondSpot w ramach Catalyst. Najprościej rzecz ujmując, jest to więc nowa część rynku dedykowana wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, bo to właśnie oni mają możliwość prowadzenia handlu na BondSpot.

Do tego segmentu, jak wynika z wyjaśnień GPW, kwalifikowane będą emisje instrumentów dłużnych, których wartość nominalna wynosi co najmniej 100 mln zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie. Dodatkowo w segmencie znajdą się papiery dłużne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję ratingową na zlecenie emitenta lub w stosunku do których członek ASO pełni funkcję animatora.

Z punktu widzenia profesjonalnych inwestorów, jak usłyszeliśmy od niektórych z nich, sama klasyfikacja wybranych emisji do nowego segmentu z punktu niewiele zmienia. Wszak inwestorzy sami mają ogląd na to, które papiery mogą pochwalić się oceną inwestycyjną od agencji ratingowych. Zapowiadane jeszcze podczas zeszłorocznego ogłoszenia strategii grupy GPW utworzenie segmentu PRIME, samo w sobie, nie niesie wprost wartości dodanej. Innego zdania są jednak przedstawiciele Giełdy.

- Celem uruchomienia segmentu PRIME jest stworzenie warunków mogących poprawić płynność rynku obligacji korporacyjnych oraz jakość wycen i ich dostępność za sprawą ciągłego market makingu. Dzięki wyodrębnieniu segmentu PRIME, BondSpot będzie wspierał budowanie kultury ratingu – powiedział Obligacje.pl Piotr Woliński, prezes BondSpotu.

– Długoterminowym założeniem segmentu PRIME jest jego nieustanny rozwój, zarówno w zakresie nowego modelu obrotu, jak również technologii czy funkcjonalności, które będą na bieżąco dostosowywane do potrzeb naszych obecnych i potencjalnych klientów – dodaje także prezes Woliński.

Obecnie do segmentu PRIME zakwalifikowało się 28 emisji uplasowanych przez 16 różnych emitentów. I faktycznie, wszystkie z nich mają nadany rating, aczkolwiek nie zawsze inwestycyjny. Przykładowo na liście znalazły się też papiery Banku Ochrony Środowiska, który w skali krajowej oceniany jest przez agencję Fitch na BB+(pol). Do segmentu PRIME trafiło też pięć emisji Alior Banku, który wprawdzie ma ocenę inwestycyjną, ale wyłącznie w skali krajowej – BBB+(pol) wobec długoterminowego BB w walucie zagranicznej.

Zakwalifikowane do segmentu PRIME emisje, to wyłącznie dług plasowany pośród inwestorów instytucjonalnych. Na liście tej znajdują się papiery wyemitowane przez takie spółki jak: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Enea, ING Bank Śląski, mBank, Orlen Capital, Pekao Bank Hipoteczny, PKN Orlen, PKO BP, PZU, PZU Finance, Santander Bank Polska oraz Tauron Polska Energia.

 • Grupa GPW niezmiennie nadpłynna

  31 października 2019
  Saldo środków pieniężnych Giełdy Papierów Wartościowych spadło w III kwartale o 224,8 mln zł do 253,4 mln zł, lecz miała też ona dodatkowe 333,7 mln zł płynnych środków w krótkoterminowych lokatach bankowych i obligacjach korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • 40 proc. obrotów długiem pochodzi od inwestorów indywidulnych

  21 sierpnia 2019
  Drobni inwestorzy wypracowali 40 proc. obrotów na Catalyst w I półroczu wobec 44 proc. w poprzednim półroczu i 38 proc. analogicznym okresie ubiegłego roku, wynika z najnowszych statystyk GPW.
  czytaj więcej
 • Grupa GPW miała prawie 0,7 mld zł płynnych środków w koniec II kw.

  01 sierpnia 2019
  Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe ponownie przekraczały wartość zadłużenia Giełdy Papierów Wartościowych. Doskonałej sytuacji płynnościowej nie zmieni też przypadająca na 2 sierpnia wypłata 133,6 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej
 • GPW nastawia się na duże emisje obligacji

  01 sierpnia 2019
  Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych apelują, by nie przekreślać działającego od kilku miesięcy segmentu Prime dla papierów nieskarbowych. To właśnie w dużych emisjach i dopiero tworzonych obligacjach rozwojowych widzą przyszłość wtórnego rynku długu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje