poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

BondSpot uruchomił na Catalyst segment PRIME dla wybranych obligacji

msd | 05 lutego 2019
Należąca do Giełdy Papierów Wartościowych spółka BondSpot, która organizuje rynek hurtowego obrotu obligacjami, uruchomiła specjalny segment rynku dla dużych emisji spółek z ratingiem.

Segment PRIME, który ruszył na początku lutego, ma być specjalną częścią wyodrębnioną w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowaną przez BondSpot w ramach Catalyst. Najprościej rzecz ujmując, jest to więc nowa część rynku dedykowana wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, bo to właśnie oni mają możliwość prowadzenia handlu na BondSpot.

Do tego segmentu, jak wynika z wyjaśnień GPW, kwalifikowane będą emisje instrumentów dłużnych, których wartość nominalna wynosi co najmniej 100 mln zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie. Dodatkowo w segmencie znajdą się papiery dłużne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję ratingową na zlecenie emitenta lub w stosunku do których członek ASO pełni funkcję animatora.

Z punktu widzenia profesjonalnych inwestorów, jak usłyszeliśmy od niektórych z nich, sama klasyfikacja wybranych emisji do nowego segmentu z punktu niewiele zmienia. Wszak inwestorzy sami mają ogląd na to, które papiery mogą pochwalić się oceną inwestycyjną od agencji ratingowych. Zapowiadane jeszcze podczas zeszłorocznego ogłoszenia strategii grupy GPW utworzenie segmentu PRIME, samo w sobie, nie niesie wprost wartości dodanej. Innego zdania są jednak przedstawiciele Giełdy.

- Celem uruchomienia segmentu PRIME jest stworzenie warunków mogących poprawić płynność rynku obligacji korporacyjnych oraz jakość wycen i ich dostępność za sprawą ciągłego market makingu. Dzięki wyodrębnieniu segmentu PRIME, BondSpot będzie wspierał budowanie kultury ratingu – powiedział Obligacje.pl Piotr Woliński, prezes BondSpotu.

– Długoterminowym założeniem segmentu PRIME jest jego nieustanny rozwój, zarówno w zakresie nowego modelu obrotu, jak również technologii czy funkcjonalności, które będą na bieżąco dostosowywane do potrzeb naszych obecnych i potencjalnych klientów – dodaje także prezes Woliński.

Obecnie do segmentu PRIME zakwalifikowało się 28 emisji uplasowanych przez 16 różnych emitentów. I faktycznie, wszystkie z nich mają nadany rating, aczkolwiek nie zawsze inwestycyjny. Przykładowo na liście znalazły się też papiery Banku Ochrony Środowiska, który w skali krajowej oceniany jest przez agencję Fitch na BB+(pol). Do segmentu PRIME trafiło też pięć emisji Alior Banku, który wprawdzie ma ocenę inwestycyjną, ale wyłącznie w skali krajowej – BBB+(pol) wobec długoterminowego BB w walucie zagranicznej.

Zakwalifikowane do segmentu PRIME emisje, to wyłącznie dług plasowany pośród inwestorów instytucjonalnych. Na liście tej znajdują się papiery wyemitowane przez takie spółki jak: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Enea, ING Bank Śląski, mBank, Orlen Capital, Pekao Bank Hipoteczny, PKN Orlen, PKO BP, PZU, PZU Finance, Santander Bank Polska oraz Tauron Polska Energia.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje