poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

GPW zapowiada nowy rynek obligacji

msd | 25 maja 2023
W ramach nowej strategii Giełda chce zbudować nowy rynek skarbowych papierów dłużnych dla instytucji. Inwestorom indywidualnym być może spróbuje zaoferować szeroki dostęp do listów zastawnych.

Giełda Papierów Wartościowych przyjęła strategię na lata 2023-2027, w której chce mocniej postawić na technologię, w tym dalszą budowę nowego systemu transakcyjnego, a także na usługi dostawy danych oraz nowe rynki. Wśród nich wymienia nie tylko platformy do crowdfundingu, czy obrotu tokenami, ale też zupełnie nowy rynek obligacji.

- Mamy plany związane z rozszerzeniem oferty dla inwestorów instytucjonalnych (…) Chcemy utworzyć nowy rynek skarbowych papierów wartościowych, który będzie komplementarny do TBSP prowadzonego przez naszą spółkę-córkę BondSpot – zapowiedziała podczas prezentacji strategii Izabela Olszewska, członek zarządu GPW ds. rozwoju biznesu i sprzedaży.

Jak wyjaśniła, na nowym rynku mogłyby być zawierane transakcje kasowe i warunkowe. Przy czym, jego dostępność byłaby większa niż dotychczas.

- Obok banków, jak to teraz ma miejsce na TBSP, dostęp do nowego rynku będą mieli pozostali inwestorzy instytucjonalni – powiedziała, wskazując między innymi na fundusze inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń.

Według zapowiedzi Izabeli Olszewskiej, na GPW pojawić się też mają instrumenty pochodne stopy procentowej. 

Giełdowy długu mógłby też zostać poprawiony w obszarze listów zastawnych, choć w tym względzie plany GPW są na razie o wiele mniej skonkretyzowane.

- Jesteśmy bardzo zainteresowani budową płynnego rynku listów zastawnych, być może kierowanego także do detalu – wskazała członek zarządu Giełdy. – Wszystko jest w rękach regulatorów i nadzorcy. Natomiast jesteśmy otwarci na zmiany i będziemy w nich uczestniczyć – zaraz dodała.

Co prawda, w ramach GPW istnieje już możliwość obrotu listami zastawnymi, ale instrumentami tymi praktycznie nie dochodzi do żadnych transakcji,. Natomiast przed kilkoma dniami jeden z przedstawicieli UKNF wyszedł z pomysłem stworzenia w ramach GPW platformy detalicznych listów zastawnych.

Przedstawiając nową strategię zarząd GPW praktycznie pominął kwestię obligacji korporacyjnych, a pytanie redakcji Obligacje.pl o ewentualne inicjatywy w tym obszarze rynku pozostało bez odpowiedzi.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst